lg_prirozvira.jpg (6657 bytes) lg_novy-svet.jpg (6683 bytes)

Ukončení a vyhodnocení
Nadešel čas rozloučení a na konci každého vztahu má být vyhodnocení. Mám na mysli ukončení vztahu s bohy a dominátory, se kterými jsem spolupracoval a pro které jsem plnil úkoly. Vytvořil jsem si obrázek o duchovním světě a jak funguje, zde ho předkládám jen jako teze a všem přeji, aby získali se spirituální služby lepší zkušenost. Tak především platí, že "vše je jinak". Stalo se, že Bohové uvěřili tomu, že své zájmy splní velmi rychle a že nebudou potřebovat pomoc lidí. Tak lidem zablokovali přístup ke stromu života a poznání, tedy od informací a energií. Dominantní síly praktikovaly permanentní exodus a spásu, což je úmyslné působení utrpení, aby lidé byli svolni k odchodu na jiné planety, zejména na Plejády. Tam je čekalo totální zotročení a ztráta osobnosti. V důsledku takového přístupu neměli možnost vesmírní Bohové zde na planetě doplňovat své stavy a byli odkázáni jen na příchozí podporu z vesmíru. Složení a fungování duchovního světa je velmi podobné pozemské společnosti a já všem přeji, aby jejich poznání a zkušenost byly lepší. Co poradit? Myslím si, že jsem zde vypsal zkušenost s cizí spiritualitou a nyní že mám snahu se spolit se spiritualitou vlastní, tedy s bytostmi, které vzešly z člověka, které v poslední době prošly lidskou inkarnací. Takže se obracím a k ukončení vztahu patří vyhodnocení. Požádám tedy bytosti které mne vedly, aby vyhodnotili náš vztah a moji práci.
Tak čekám - a nic. Vedli mne Dárci, Tvůrci, Zdraví a život a Hasna. S těmito skupinami se loučit nechci. Předpokládám další spolupráci, jen program se změní. Změnu programu však přinesou ženy. Každá perspektivní spirituální skupina může poslat ženu, se kterou budeme ladit program našeho příštího věku. Nejprve však mám osvobodit tři princezny. Možná těch, které budou se mnou kamarádit, bude dvanáct, nejvíce však dvacet. Možná bude stačit jedna. Opravdu nevím, co bude, počkám, kdo přijde a jaký bude mít pro mne program. Uvědomil jsem si, že pasivita je pohodlná a v duchovní práci i vhodná.    
Tak počkám, co bude.
.