lg_BLOG.jpg (1614 bytes)

BLOG 2017

19. 9.

Co je tady a teď
Píši o tom, co se má udělat, co bude. Nyní jsem se však zastavil, uvědomil jsem si, že někdy jednám způsobem který mne ohrožuje a může ohrožovat i lidi v okolí. Není to příjemný pocit a také si uvědomuji, že dění ve světě mne nechává klidným, ale jak se týká mne alespoň vzdáleně, pak teprve reaguji. Díval jsem se do budoucnosti snad proto, abych se nemusel dívat na současnost a své vlastní chyby. O budoucnosti jsem psal "píšící rukou", články mi diktovala inspirace. Teď budu psát bez ní a myšlenky musím najít u sebe. To snad proto, abych odpovědnost za sdělené názory a hodnocení nesl jen sám. Možná proto, aby inspirace poznala, zda umím sám něco napsat a co to bude. Tak jo, výzvu přijímám a budu se snažit.
Především jsem si uvědomil, že můžeme být sebemoudřejší, ale skutečně nové informace nám musí někdo dát, celý život kolem něčeho chodíme, ale nevidíme to dokud nás na to někdo neupozorní. Těm chytrým vše stačí ukázat jen jednou. Pak abychom něco pochopili, musíme znát souvislosti, kauzalitu od toho, co známe, až k tomu, co máme pochopit a přijmout. Když tyto souvislosti neznáme, tak tomu ani nevěříme. Možná věříme, ale musí to sdělit a zastávat autorita, které důvěřujeme. Tak můžeme pochopit vliv cizích bohů, kteří nám sem přišli vše zničit. Jak? V analogii se zcela světskou kolonizací malých velkými a bezmocných mocnými. Cizí bohové jednají stejně jako kolonizátoři. Proto mám snahu se obracet ke svým vlastním bohům.
Proč máme být zničeni? Sice tomu nevěříme, ale hrozba je skutečná a jsou mezi námi apokalyptisté, kteří ji mají realizovat. Mají mediální možnosti, vytvářejí svůj vlastní obraz reality a snad mají povinnost vůči svým bohům, kdesi na Plejádách, tak točí filmy o násilí, aby jim jdejich bohové věřili, že se snaží. Násilí zde však skutečně je, protože černí mágové potřebují pro svoji moc energii strachu, bezmoci a utrpení. A kde to všechno začalo? 
Základní myšlenku, na které je postaven řád tohoto světa, najdeme na počátku knihy Genesis. Tam je psáno: bůh udělal to, to a to - a bylo to dobré. Je to proces stvoření a epochu uzavírá hodnocení. Když by to nebylo dobré, po likvidaci se vytvoří něco nového. A nyní likvidaci řešíme. Já si žádnou likvidaci nepřeji a tak se snažím co mohu, aby k ní nedošlo. 
Co je podstatné? Bohové se dohodli, že civilizace, která přežije dvě milénia, je dostatečně vyspělá, aby se dál rozvíjena zcela podle svého vlastního programu. Pro vesmírné bohy je nepřijatelné, aby se jim do života pletla někdo další civilizace, která není plně v jejich moci. A tak před uplynutím času dospělosti civilizaci likviduje a začíná znovu. Proto nám pan Däniken mohl ukázat pozůstatky mnoha zaniklých civilizací. Strážci přiznávají šest likvidací.
Je zde však dost podstatná odlišnost. Máme před sebou letopočet s dvojkou na počátku, který je s likvidací spojen, ale tato civilizace je založena na pravidlech Aristotelových a ten působil o 330 let dříive. Ježíš Kristus nic nezaložil, musel přijít ještě jednou jako sv. Pavel a založit paulismus o sto let později. Po roce 2100 se má proces opakovat a tak máme ještě 83 let na to, abychom se v nových podmínkách zorientovali a likvidaci odmítli. Likvidaci celé společnosti však řešíme již dnes, kdyby k ní došlo, život zanikne, už nejsou nikde zdroje pro jeho obnovu, ani zde na planetě, ani na planetě jiné, všechny zdroje přenesli Plejáďané z moci "Galaktické rady" sem, na tuto planetu. A zde se řeší úplně všechno. Naštěstí máme vlivné zastánce.
.