lg_BLOG.jpg (1614 bytes)

BLOG 2017

21. 9.

Poslední vzkaz
Přišel za mnou můj dominátor a řekl mi: Medy, nic už vzkazovat lidem nebudeš, tato společnost tě nepřijala, ani nemohla, budeš mít nový program, ale lidem ještě napiš poslední vzkaz, takové doporučení pro 21. století. Jsou ton základní věci, které budou platit vždy, i když se situace ve společnosti bude zásadním způsobem měnit.
Takže jsem pustil počítač a píši diktované sdělení:
Lidé, svoji budoucnost máte ve svých rukou, stačí přijmout dvě zásady. Obě se týkají myšlenky, dobře víte, že myšlenka vše tvoří. Tedy, zamyslete se na tím, co se modlíte. Přestaňte se modlit "Otčenáš" a kdo má potřebu se ho modlit, tak ať se zamyslí nad textem. Sdělením, které odesílá, přivolává na sebe realizaci toho, co text obsahuje. Lépe je se modlit vlastní text, poděkování, vděčnost, osobní přání a touhy. Pokud na někoho myslíte, tedy jen obecně, jinak zasahujete rušivě do jeho soukromí. Můžete vysílat myšlenku můj přítel (jméno a představa jeho podoby) je dobrý člověk, přeji si, aby byl zdravý a úspěšný. Pokud myslíte na sebe, tak počítejte s trpělivostí a když se nedaří, hledejte příčiny nezdaru ve své realitě nebo osudových souvislostech.
Druhá věc: k lidem přicházejí vize budoucnosti a lidé je akceptují. Pak se realizují a odpovědnost je přenesena na lidi, kterým byl záměr sdělen. Kdo dostane informace o věcech příštích, ať je hodnotí a když je považuje za špatné, ať reaguje odeslání myšlenky: to je špatné, nepřeji si, aby se to stalo. V tom je síla lidské magie, která může změnit osud lidstva. Já jsem takto reagoval a s likvidačními záměry mne už tyto síly neseznamují. Nijak mi to nechybí.
A co můžeme očekávat? Něco vím, ale sdělovat už nic nemám. Působil bych si potíže, protože tento svět mne nepřijal. Buď se mu mé vize nehodí nebo nejsem součástí jejich entity a vlivu. To mi umožnilo svobodně si zvolit svoji novou cestu. Unavený, ale spokojený.