lg_BLOG.jpg (1614 bytes)

BLOG 2017

23. 9.

Programové prohlášení

.
lg_prirozvira.jpg (6657 bytes) Tento článek píši s potěšením, protože ukazuje cestu vpřed, nereaguje na problémy ve světě, naopak navazuje na pozitivní vývoj u nás. Z několika stran jsem slyšel, že Česko je pod ochranou a že je zde větší svoboda než jinde. To mne opravdu těší a mám nyní snahu ukázat, kam bychom mohli pokračovat, nějaké ty společné cíle pro další cestu.
Až dosud jsem řešil vše jen s ohledem na zájmy lidí. Snažil jsem se omezit zotročující vlivy elity, vesmíru a také duchovních bytostí. Věděl jsem, že duchovní svět je stejně rozdělený jako svět lidský na ty, kteří podporují planetu, její systémy a člověka, naopak jsem našel i ty entity, které člověka zotročovaly a působily utrpení a beznaděj. Tyto síly současně měly zájem realizovat likvidační apokalyptické vize.    
Chce to změnu. Vycházejme z toho, že všichni mají pravdu a prosazují oprávněné požadavky a že své destruktivní sklony obhajují zkažeností světa a snahou bojovat proti zlu. Tomu, co dělají, říkám indukované zlo. Problémy se nyní řeší v oblasti magie. Až nyní si duchovní svět uvědomil, že je ohrožený tím, že ho mágové posílají do likvidačních bojů. To je důležitá podmínka pro otevření cesty k nápravě. Budu tedy jednat ve prospěch lidí, ale také duchovního světa. Je to šance pro každou bytost samostatně uvažující. Snad každý si myslí, že samostatně uvažuje, ale rozdíl je v tom, zda přeje úplně všem nebo pouze nějaké skupině souvěrců. Není problém, jen si to musí uvědomit, však i skupiny se budou transformovat, změna je nutná.
Nabízím program lásky, dobré vůle, funkčnosti a harmonie na základě spolupráce lidského a duchovního světa. Základem bude pohoda a spokojenost, na straně druhé nespokojenost a neuspokojení jako motivace k aktivní nápravě potřeb a situace. Tedy na základě řádu zahrnujícího pozitivní i negativní energie. Strach zde může působit pro eliminaci negativních a obtěžujících projevů. Člověk potřebuje zátěž, ale vše má své meze a základem je příprava na život, rozvoj osobních schopností.    
Zárukou lidské svobody budou kultovní skupiny s vlastní spiritualitou a vlastním životním stylem, které ovšem budou respektovat svobodu skupin jiných a nebudou je ani obtěžovat, ani omezovat. Každý kult a každá jiná skupina se zaměří na vlastní prosperitu a nebude škodit druhým. Boží soud funguje a kdo likvidoval druhé, byl oslaben a zlikvidován. V rámci kultu působí rody a rodiny jako nositelé ekonomických aktivit a programů. Toto již funguje a osvědčilo se to, pouze to není medializovaná tendence.    
Tento program může přijmout celý svět, předpokládám, že se prověří a doplní v postkomunistických zemích a později jej přijme Evropa. Zbytek světa bude mít svůj vlastní program. Na základě tohoto programu můžeme začít tvořit vlastní kult. Invokujeme duchovní bytosti a dohodneme s nimi program.
.