lg_BLOG.jpg (1614 bytes)

BLOG 2017

26. 9.

Začněme už řešit naše problémy
.
Těch problémů už je opravdu hodně, sešly se nám a už jen je pojmenovat dá velké úsilí. Určité zjednodušení je v tom, že se na všech úrovních opakují, že   jde o fraktál, to je takový ten pravidelný pěkný obrázek. Z toho plyne, že problémy lze řešit skutečně na každé úrovni, můžeme začít u sebe, pak si uvědomit, že volby nic neřeší, že všichni populisté podlehli systému, narazili a nakonec s pocitem bezmoci z politiky odešli. Měli si uvědomit, že jsou jen zástupnou mocí, že budou jen plnit vůli někoho vyššího. Svět se napravit nedá, musíme počkat na nová pravidla a zatím řešit své přežití v nějaké alternativě. Kdo je tou vyšší mocí, která likviduje svět? Komu mají být správci věrní? Kdo a ve prospěch koho si odkoupí fungující firmy a nedovolí, aby zisky zůstaly tam, kde vzniknou? To je ta vyšší úroveň, která své posty budovala tři milénia a která má svoji moc totálně zajištěnu. Teď si uvědomuji, že to pravda není. Možná to platilo dříve, dokud se elita nehádala. Pak se cosi stalo, nemám tušení, ale začako to v Rusku, snaha rozvrátit systém zevnitř. Tak si v dubnu 1986 zbourali Černobyl a Sovětský Svaz zanikl. Amerika se ujala moci nad světem, snad bez vážného konkurenta, ale na špatně svázaném voru, tím byl chybný správní systém. Z nějakého důvodu, který se promítl jistě také do několika úrovní, si zbourali dvojčata Světového obchodního centra, předali moc Číně a svět globalizovali. Na tuto funkci však Čína připravena nebyla a globalizace se zdá být chybným krokem. Když o světovládě začli přemýšlet Japonci, tak jim tsunami spláchla Fukušimi a oni rychle vystřízlivěli a nabídku odmítli. Co se to vlastně děje? Na této úrovni vládne chaos, zde určitě nikdo procesy neřídí. Zde vidím jediné řešení, spojit se, přijmout nový řád, ale všeobecně přijatelný. Na základě mocenské autonomie, respektování území a nápravě finančního systému. Tím lze tuto úroveň opustit, protože ani zde konečné řešení nevznikne, musíme hledat výš. Ze světské oblasti velmocí, které byly velmocemi dokud spolupracovaly, ke svatým knihám a ke Kristu, kterého považuji za nejvyšší autoritu, která se podílela na světovém řádu posledních tří milénií. Kristus přináší prostý kříž jako symbol jediné cesty, monstranci vznešenosti, abychom v bázni a úctě měli své prezidenty, třetím symbolem jsou okovy pro ty, kteří mají snahu Kristovu cestu opustit a vytvořit si alternativu. Zde se nic řešit nemusí, pouze tolerovat existenční alternativu a nelikvidovat sekty, renegáty, mafie, blázny, ale vše zahrnout do vyššího systému. Ale musíme jít dál, ani zde není zdroj problémů. Chyby jsou v Martixu a na vyšší úrovni, v programu stvoření. Stalo se, že pozemské procesy směřovaly k likvidaci civilizace. Následky by byly fatální i pro samotné stvoření, tak byl proces zastaven. Mé psaní je také zastaveno. Pozemský správní systém se bude řešit po roce 2100 a tuto dobu mají lidé k dobru na seznámení se s novou situací a velmoci na obnovu svého velmocenského postavení na základě nových pravidel. Římský správní systém je nutné odmítnout. O beznaděj a chaos rozhodně nejde a možnosti nápravy svět má a ví o nich. Poradil bych, ale i pro mne platí, že musím počkat, až bude o radu zájem.