Boží soud

.
Ve světě probíhají dramatické změny, které určí příští podobu světa. Program konzervativních sil, Římský systém, Duch svatý, jak ho označovali, ten zanikl a zůstal nám jen model společnosti. Ten může každý z nás vyhodnotit, stejně každý stále soudí vše, s čím se setká. Každý může být ůčastníkem Božího soudu.
Ve svém článku chci upozornit na chyby v komunikaci: každý má jednat sám za sebe, pod vlastní identitou a nevydávat se za někoho jiného. Spory a konfllikty mají v realitě své místo tam, kde je spor, ale snažme se o dohodu a užívejme ty nejmírnější účinné prostředky.
Násilí a krutost jsou zakázány vyšší mocí. Takto sem shrnul své psaní. A moje doporučení?
Sledujta dění a včas založte kariéru svoji a svého rodu.
.