home

HERMESIS

Budoucnost a nová víra

16. 09. 2022

nástroje

Tato doba řeší vesmírné války a také provádí změny v Matrixu. Základní myšlenkou je změna zásady vyhlášené na samém počátku civilizace: místo zásady rovnováhy dobra a zla se prosazuje priorita funkčnosti a harmonie a jako nejvyšší zájem stav přírodního regionu s ohledem na jeho budoucnost, zachovalost a využití. Tím se ruší priorita zájmů elity. 
Naše společnost řeší ukončení vesmírných válek a k tomu přijímá tyto nástroje:
schopnosti se bránit, čtyřčlenná společnost, uvolnění v oblasti kultovní erotiky a sexu, volné vztahy, mocenská autonomie, energetická nezávislost, schopnosti telepatie a intuice, věčný život na základě opakované inkarnace a zachování paměti na předchozí, pravidla pro zdroje negativní energie, svět bez válek, kultovně řízený životní styl, přístup k energiím prány, zkrácení pracovní doby, odstranění násilí a týrání, každá společná aktivita musí být na základě souhlasu všech přítomných a zúčastněných, to se týká i kultovní erotiky a sexuální aktivity. 
Jako základní pravidla, všeobecně platná, lze přijmout tato: 
1. každý kult přijme svá vlastní pravidla, má usilovat o vlastní prosperitu, nesmí však škodit jinověrcům a útočit na ně. 
2. kdo potřebuje negativní energii, může ji získat formou adrenalinových her.
3. životní energie volně přechází mezi lidmi a duchovními bytostmi jako prána.
4. spiritualita je přirozenou součástí života, kontakt však mají pouze lidé napojení.
5. energie z fotovoltaiky přináší uvolnění z vazby na společnost.
6. voda je jedním ze živlů a stav regionů závisí na hospodaření s vodou. Je nutné zadržet vodu, zabránit povodním a suchu. Můžeme počítat se spirituální podporou. 
7. bohové a duchové vedou lidi k ochraně vegetace a nabízejí nové odolné druhy.
8. veškeré bytí, zejména inteligentní bytosti, se zapojují do systému na základě funkce a spolupráce s cílem dosažení funkčního a harmonického systému.  
9. boj mezi dobrem a zlem se přesunuje do erotiky a sexu. Ještě několik generací bude v této oblasti prosazovat svobodu proti snahám omezení a sankcí sil zla. Nové formy pohlaví a spirituality podpoří úspěch sexu a rituální erotiky. Dál bude role plození dětí a posílení psychické antikoncepce.   
10. vše, co se má udržet a prosadit, musít mít k dispozici nástroje ochrany, boje a očisty. Jde o schopnost spalování duchovních bytostí, průvodců co škodí, obnova, invokace osvědčených bytostí které jednaly ve prospěch planety a lidstva