Cesta je  volná

.
Zde ve sředu Evropy vzniklo několik duchovních a kulturních center a další vzniknou. Mnohá z nich budou obsahovat prvky FKK Frei Korpus Kultur. Některá z nich budou vázány na region (Genius Loci), jiná na internet, další na nové generace. Nastala doba odpočinku, málokdo odolá.Budeme hledat souvěrce. Kulty se budou profilovat. Blahopřeji skupinám a entitám, které vstoupily do nového věku.     
. Prostor pro konflikty, blokování a násilí zde není.
.