HOME - FOTO - Svět - Hasna - obrázky - archív ...

Nabídka esoterických služeb

Co nabízí esoterika

Co je to esoterika? Co tím je myšleno? Snadná odpověď je čarodějství, šamanismus. A jaký to má obsah a k čemu je to dobré? Jde o sdílení informací a energie s duchovním světem. Od roku 1995 do roku 2015 prožívala esoterika rozkvět, lidé měli velký zájem o výklady z karet a léčitelství a to do takové míry, že to začlo establišmentu vadit a mnohé pronásledoval. Snad proto se lidé stali multidimenzionálními, ale jinak, než hlásali a přáli si Vesmírní lidé. Ti, kdo projevovali zájem o esoteriku, dostali průvodce, který jim dal to, co hledali u esoteriků. Vše utichlo a duchovně zaměřené časopisy nemají o čem psát.

Esoterika nabízí především informace a energii. Informace předávají věštci, kartomani a kartářky, získat je můžeme z astrologie a numerologie. Osoby, které se tomu věnují, jsou pouhými médii, tedy prostředníky mezi člověkem a duchovnem. Zde člověk získá informace potřebné pro svá další rozhodnutí nebo pro uspokojení zvědavosti.

Energie ve větším množství zase umožňují "žít z prány". Přiměřené množství energie potřebujeme pro zdravý život. Druhů energií je velký počet, těch hlavních asi deset. Každý prožívá nejraději tu svoji, lásku nebo adrenalin nebo jinou energii. S energiemi pracují hlavně léčitelé. Mnozí léčitelé umí předávat energii na dálku a pomocí energie umí diagnostikovat a odstranit zdravotní potíže.

Vztahy, prožívání a esorterické schopnosti závisí na duchovní cestě, na víře. Kdo se obrací k andělům, má zajištěné sociální potřeby, ale lásku a erotiku neprožívá. Až skončí život, zařadí se mezi anděle a bude pomáhat lidem stejně, jak pomáhali andělé jemu.
Každý kult má jiné prožitky, jiné hornoty a také jiné dominátory, tedy dominantní duchovní bytosti. Kdo má spirituální nebo psychické problémy, můřže se jich zbavit, pokud se těsně připojí k některé duchovní skupině a na svoji starou víru zapomene.
Nakonec ještě napíši, co nabízí esoterika. Jednak odstraňuje problémy a nemoci, pak také ukazuje životní úkol a podporuje dobré zdraví a úspěch.
.