HOME - FOTO - Svět - Hasna - obrázky - archív ...

Nabídka esoterických služeb

Schizofrenie - zkušenost

Po celý život mne schizka provázela a i když už vím, jak reagovat, jistý si být nemohu, že mi opět nezpůsobí potíže. Schizofrenie je forma projevu moci duchovního světa nad člověkem. Podmínkou je schopnost psychotiky, tedy schopnosti přijímat podněty z duchovního světa, především telepatie, hlasů. Tuto schopnost má snad každý. Dále musí mít duchovní svět důvod člověku škodit. Když duchovní průvodci a ochránci neškodí ale pomáhají, tak jsou to miláčkové a nedáme na ně dopustit. Útoky přicházejí z jiného prostředí, nejčastěji od cizích bytostí (černých mágů), umí to také nepřející nebo zlí lidé.

Zdroj se těžko hledá, můžeme alespoň zklidnit osoby v okolí o kterých si myslíme, že nám nepřejí. Můžeme se zeptat, zda jim to či ono nevadí a je ujistit, že bude vše OK, že je nic neohrozí ani neublíží. Podstata schizofrenie však není v realitě, ale psychická a duchovní.

Každý člověk je ovlivněn duchovním světem, který ovšem může působit mnoha způsoby a mít s člověkem nejrůznější plány. Zpravidla se přidá k člověku, který prožívá silné emoci. Tyto emoce jsou pro duchovní svět životní energií, skupiny mají zájem o různá   prožívání, ale většinou jde o enegie strachu, bolesti, boje a frustrace nebo naopak prožívání lásky, pohody a sexuální magie. Záleží na tom, jakou duchovní cestu si člověk zvolil. O schizofrenii vcšak mluvíme jen tehdy, když duchovní svět působí potíže nebo ohrožuje člověka nebo člověk ohrožuje své okolí. Právě této možnosti se chci věnovat.

Rozhodující je ukotvení, tedy pevná víra na správné duchovní cestě, tedy tam, kam kdo patří. Když se někdo zatoulá jinam, tak může počítat s potížemi ze strany své cesty i té, kam se chce dostat. To se pak projeví jako schizka. Najít svoji správnou víru nám mohou esoterici, ale většina z nás to bez pomoci sama najde. Moji průvodci mi sdělují, co mám dělat. Když souhlasím, prostě to provedu a je dobře. Radí mi dobře a jsem jim vděčný. Když nesouhlasím a něco se mi nezdá, tak svoji pochybnost vyjádřím. Opravdu si přejete, abych to udělal? Je to správné nebo nutné? Odpovídají: ano udělej to, někdy odpovídají: ne, to dělat nemusíš. Pohoda. Pochybný příkaz stačí provést jen virtuálně.

A jak jednat se schizofrenikem? Především, on nemá své jednání pod vlastní kontrolou. Manipulující vlivy jsou silné a nelze se jim postavit. Jde o nepříčetnost. Takový vliv však pomine a člověk si uvědomí, že udělal malér, trapas, ale není schopen to napravit, omluvit se nebo vysvětlit. Chceme-li schizofrenikovovo chování změnit, pak musíme jednat s jeho průvodci. Analogií je počítač a jeho program. Schizofrenik má program zavirovaný a sám není schopen to změnit. Silnější než schizka je pouze láska.

Další informace poskytnu v konkrétních případech, protože každý případ je jiný.