esoterika

Esoterika, věštectví a léčitelství

Rozpoznat útoky temné energie
Starý svět končí, odchází do virtuální reality, kterou si sám vytváří. Správa přestává fungovat, mezinárodní vztahy se vyhrocují a někdo už píše o válce, další oblasti společnosti fungují dál a tak se časem ukáže, zda a jak jsme zástupnou správní moc potřebovali. Hlavní proud změn a problémů však leží v oblasti duchovní, v magii, a produkuje velké množství energií, mezi nimi také temnou energii od lidí a zvířat prožívající krize a katastrofy. Tuto temnou energii mágové mají snahu účelově zacílit jak se jim zlíbí a příčin je nespočet. Tato energie se časem vytratí až nebude provokována, až bude svět funkční a harmonický. Je však otázkou, kdy se tak stane a naše i příští generace s tím musí počítat a dokázat se ubránit. Prvním krokem je rozpoznání útoku.
Duchovní svět energii potřebuje a bere si ji také od lidí. S tím musíme počítat a často si to ani neuvědomíme. Naši průvodci a ochránci mají zájem o určitý druh energie, pohodu, lásku, strach, touhu po moci, pocit ovládání druhých až po adrenalinové energie několika forem. S tímto záměrem pak upravují náš životní styl a naše libido. Když jsme ve shodě, je to výhra pro obě strany. Kdo si je vědom přítomností duchovních bytostí nebo průvodců, ať zapálí ve své blízkosti svíci, průvodci si vezmou energii ze svíce.
Jsou však projevy spirituálního působení, které lze považovat za nepřátelské a útočné. V příštích letech jich přibude a setká se s nimi snad každý. Když je rozpoznáme, jsou dvě možnosti, jak je eliminovat. Když usoudíme, že jde o ojedinělou příhodu, obrátíme se s prosbou o pomoc na ty, kteří mají schopnosti pro nápravu. Když z nějakého důvodu očekáváme opakování útoků, požádáme o schopnosti, abychom byli schopni   se ubránit sami. Bránit se budeme svými představami, duchovní svět je vnímá jako realitu.
Jak tedy na člověka a některá zvířata působí útoky temné magie? 1. sedíme bez energie a k aktivitě se musíme přinutit 2. jde na nás nemoc jako při chřipce. 3. pocítíme nečekanou energii, lítost, strach, 4. v hlavě nám stále něco hraje, šrotuje, píská, musíme se stále něčím zbytečným zabývat. To lze řešit posloucháním hudby z přehravače. 5. máme blok, něco se nám stále nedaří. Takovou práci je dobré přerušit. 6. trpíme delší dobu nespavostí. 7. máme stěhovavou bolest, každou chvíli nás bolí na jiném místě 8. jsme nuceni vykonávat určitou práci proti své vůli 9. máme závislost na požitcích nebo prožitcích 10. mluvíme nesmysly a nejsme schopni je odvolat. 11. prožíváme psychickou impotenci, nejsme schopni sexu 12. trápí nás zdravotní potíže bez příčiny 13. bloky v našem programu, něco se nám dlouhodobě nedaří 14. za následek okultního útoku můžeme považovat každé oslabení těla, bolesti bez příčiny, dlouhodobé nezdary, akauzální strachy a jiné nepříjemné prožívání, pocity ohrožení, které nemají příčinu v realitě. 15. trvalé vnucování planých teorií a marné práce. 16. bolesti hlavy.    
Takto jsem vypsal praxi duchovního světa z doby naprosté nadvlády nad člověkem. Doba se změnila a bude se měnit také komunikace s duchovními průvodci. Od manipulace přejdou k dohodě a spolupráci s lidmi jejich úrovně, osoby ve vývoji dají přednost vedení a závislosti, zde budou duchovní direktivy přetrvávat ve prospěch obou světů.