lg_hasna.gif (1619 bytes)

HASNA

13.10.

Výchozí informace

-
Podstatné je, že k prožívání lásky, erotiky a sexu nepotřebujeme peníze ani  zvláštní podmínky, je však nutné překonat psychické bloky a nechat se unášet magií lásky. Je to program svobody a magie.
Začít můžeme křtem a přijmout tyto duchovní principy do svého ega: planoucí srdce lásky, zelená ratolest komunikace, dohody a smíru, váhy spravedlnosti a správného hodnocení, vzpřímený penis mužského principu, vulva ženského principu, maska rozkoše, zlatý řetěz kauzální kontinuity a systémového poznání, pyramída přijímání energie, květina krásy, zlaté mince v měšci pro životní styl, stříbrná dýka v pouzdře pro ochranu před útoky spirituálních sil, lze přijmout i další principy podle životního úkolu a osobního rozhodnutí.   
Základem a východiskem programu Hasna je láska, nahota, erotika a sexuální magie a s tím související rituály. K tomu pak nezávislý životní styl v ústraní. Podstatné je, že formu prožívání si každý (kult) zvolí sám, nikoho cizího k tomu nepotřebuje a nikomu cizímu svůj program nevnucuje. Každý zde může mít jiný úkol, tvorbu programu, životního stylu a rituálu nebo prožívání a realizaci nebo šíření programu. Pro úspěšné plnění programu získá potřebné  schopnosti, znalosti a ochranu. Ochrana spočívá v obrácení útoků, nepřátel a oponentů a jejich přijetí programu Hasna.
Pro úspěšné šíření programu je dobré mít vztahy s lidmi, se kterými můžeme realizovat některé své plány a zájmy. V jiném vztahu realizujeme zase jiné zájmy a v takovém případě není vztah zavazující ani pro naše partnery. Záleží na prioritách, potřebách a zájmech osob, které se do vztahu sešly. 
Mladé ženy (16 až 32 let) mohou zde plnit roli kněžky, starší ženy mohou přijmout roli hetéry, tedy moudré rádkyně, která umí zasvětit do zákoutí lásky. Muži se mohou stát mágy s vlivem na duchovní svět i realitu. Všichni však zde mohou relaxovat a nabírat energii pro pohodové prožívání. Je však nutné naučit se žít spolu s duchovními bytostmi, se souvěrci průvodci.  
Na veřejnosti v běžném životě není nutné prezentovat orientaci na program Hasna. Jen se předpokládá přátelský vztah ke všem duchovním a ideovým směrům. Život v dobré víře, dobré vůli, bez konflitů a potíží. Některé problémy je nutné řešit pragmaticky s odmítnutím řešení doporučených společností. 
.