lg_hasna.gif (1619 bytes)   HASNA

Bůh Ra

- Se jménem RA jsem se setkal jako školák v souvislosti s putováním Thora Heyerdahla, který takto pojmenoval svůj prám, vor, na kterém se plavil po moři. Pak napsal knihu. Později jsem dostal informaci, že Bohyně Ra předala lidem sexualitu kdysi dávno. Měla zde své bytosti a přišla se odkudsi z kosmu podívat, jak se jim daří. Její bytosti zde nainkarnované projevily nespokojenost a potíže. Jako kompenzaci dostaly schopnost prožívat lásku, erotiku a sexík. Plejádská planeta "Era" vyjadřuje opozici vůči Bohyni Ra. Akceptuji RA jako Boha i Bohyni, jak se zdá, v budoucnu bude působit spíše pár.
- Boha RA či Bohyni RA najdeme ve slunečním božstvu jako nejvyšší bytost, ale tento pantheon hierarchii nevytváří. Já jsem usiloval o přijetí a uznání tímto světem, toho jsem se sice nedočkal, ale přijal mne Bůh Ra a dal mi úkol, věnovat se oblasti erotiky a sexu, dostal jsem také pojem "hasna" pro erotiku a sexualitu zaměřenou duchovně a rituálně.
- Oblast erotiky a sexu, zejména oblast duchovní, je důležitou cestou k osvobození člověka, obnově sil a psychické pohody. Bůh Ra spravuje důležitou oblast obnovy sil. Každý po dokončení svého díla se může s ním spojit a prožít intenzivní odpočinek a obnovu sil včetně sexuálních rituálů a prožitků. Na této cestě budu dál pokračovat ve své práci. Mým úkolem je tuto oblast otevřít všem lidem, zda přijmou pozvání, je čistě jejich zcela svobodná volba.   
-