lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

Přirozená víra

lg_2017-9.gif (527 bytes)

12.9.2017

- Přirozená víra upravuje vztahy mezi skupinami, dominátorem je Melkor.
1 násilí není dovoleno, každý problém, konflikt, násilí, utrpení, lidská beznaděj, vše, při čem vznikají negativní emoce a energie, je nutné vyřešit, odstranit a životní podmínky změnit tak, aby se problémy již neopakovaly.   
2 vesmírné kulty nemohou zde na planetě působit přímo, mohou působit přes pozemské subjekty.
3 každá skupina jedná pod vlastní identitou, nelze se vydávat za jinou.
4 každá skupina má svoji vlastní spiritualitu, nejlépe z bytostí vlastního původu.
5 - každá skupina má k dispozici vlastní území a vlastní životní prostor. Pravidla pro vstup cizích subjektů si sama upraví.
6 - každá skupina má svoji vlastní rutinu (životní styl) a rituály.
7 - úkolem dominátorů Přirozené víry je upravovat vztahy mezi skupinami, zejména řešit spory a trestat mocenskou zvůli na základě soudu.
8 - každá skupina si řeší samostatně spiritualitu (kulty), magii a hasnu.
9 - každá skupina si také řeší podle svého partnerské vztahy a ve svém soukromí si řeší vše, co sama zvládne. 
10 - všechny subjekty (osoby, rodiny a malé skupiny) mohou mezi skupinami volně přecházet. Všechny vztahy jsou na základě dobrovolnosti.
-