lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

Jaký svět si přeji mít?

Kdo chce měnit svět, musí vědět, že svět už dávno patří někomu jinému, než lidem. A co nám nepatří, to nemůžeme měnit. Teď jde o to, jakým právem svět získali ti, kterým nyní patří a kteří si z něj berou cokoli se jim zalíbí. Tyto úvahy zatím odložím a uvědomím si, jaký svět si přeji mít a napíši to sem s nadějí, že získám souvěrce. Také kdybych získal celý svět a byl jeho pánem, tak bych se musel o něj starat a shánět pomocníky. Tak to opravdu nemusím, stačí mi mnohem méně, takové to malé království.    
Vrátím se ke své jedné přednášce na téma "jak dosáhnout spokojenosti". Mám takovou teorii, že nám stačí málo, ale všechno, ne, že by přidáním někde se dalo ubrat jinde. Tedy potřebuji čtyři priority: zdraví (tělo bez bolestí a neduhů), peníze (sociální zajištění, bydlení), lásku (dobré vztahy s lidmi a také se ženami) a štěstí (aby se mi dařilo, aby mi pomáhali průvodci a chránili mne před úrazy a nárazy). A pak ještě jako snad každý znát své schopnosti a dokázat se prosadit. Být za svoji práci dobře oceněný a mít možnost chodit do přírody. Pak ještě skajpík, mobil a mejlík, no a ženská energie. 
No  vida, tak jsem chtěl měnit svět, který mi nepatří a přitom mi stačí mít malé království a sdílet ho s několika souvěrci.
-