lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

Druhý příchod Krista a nový začátek

Druhý příchod Krista je ohlášený na 23.9., což je za devět dnů. Nebo příchod Ježíše Krista? I to je možné. Jak to bude vypadat a co si kdo od toho slibuje? Kdo se na to těší, kdo v tom spatřuje novou naději a kam se svět potom vydá? A co si Kristovci vymyslí potom, až se nic nestane? A kdo to vlastně Kristus je? Jsem si jist, že vím, kdo zde bude plnit roli Krista a kdo bude plnit roli Ježíše, respektive, kdo bude alternativou těchto funkcí. Je 14.9. 2017, čas 06:06 hod.  ideální čas pro nové svědectví. Číslo 14 přináší nový začátek.  
Ano, skutečně jde o druhý příchod Ježíše Krista, ale jako vždy, ve všech spirituálních informacích, musíme ještě udělat krok vedle, takový klíč k pochopení obsahu sdělení. Nabízím záměnu jmen, duhý příchod Melkora a Beránka dává smysl. Nejprve zde byl Melkor jako zástupce Stvořitele a současně i Armagedona, pak Melkor odešel a přišel Beránek. Když Armagedon poznal, že zde nemá svého zástupce, poslal sem Krista. Ten získal mandát od vesmírných bohů z Plejád a zastupoval zde jejich zájmy. Také zde platí, že když dva dělají totéž, není to totéž a my se v tom máme vyznat. My se v tom ale vyznáme, protože budeme sledovat vliv silných entit, jejich minulé aktivity a plány do budoucna, které z nich už vesmír vybral pro podíl na změnách, co udělaly dobrého a pro koho. Jaký životní styl a jaké role člověku nabízí. Jaký zde chtějí mít vliv a jakým způsobem si ho prosadí. Také už víme, že stačí jediná informace a změníme na vše názor. Máme zde skupinu, která ukradne pro sebe naprosto vše, co se zde objeví, je proto, aby posílila své pozice a likvidovala alternativu. Možná je jich více a právě takové jednání musíme odmítnout. S tím souvisí také snahy ovládnout nebo zničit celý svět. Dříve, než se svět dostane do bezvýchodných situací, musíme znát řešení a alternativu. Vyšší moc je připravuje, ale v souladu s kosmickým zákonem ji může prosadit jen se souhlasem (mandátem) pozemských lidí.
Entity které připravují naši i svoji budoucnost se na základě historické zkušenosti spojily a je jich pět, jako je cípů v pěticípé hvězdě, symbolizující člověka a jeho svět. Počet však není konečný, mohou se přidat všechny entity a to na základě několika závazných pravidel.
Pět entit pověřených provedením změn ve vztazích a správě zde, na planetě Zemi (Terra, Gaia): Draci a Dragon - Táj Mahál a Čandragupta - starověké státy, renesance a Médeia - hledající, střední vrstva, tvůrci a mistr Leonardo - síly Stvořitele, samostatně působící mágové a kněžky pod vlivem Nejvyšší síly. 
Společné znaky: přístup k poznání, rozvoj osobnosti, podpora lidského ega a jeho pozitivních vlastností, čtyřčlenná společnost, láska a pozitivní prožívání, život v přírodě, respektování soukromí, hasna, systémové poznání, podmínky pro plnění životního poslání, snížení daní a pracovní zátěže, podpora kultů a rodů, pozemský člověk správcem své planety a další společné zájmy.
-
-