lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

nová spiritualita

Svět se mění a mění se i spiritualita, nové funkce byly už připravené a jejich aktéři také, ale prosazují se až nyní. Bohové (řídí velké skupiny) a dominátoři (ti, co řídí osudy jednotlivců a kultů) nebudou sdělovat jména, protože jsou pak zranitelní a také se ve funkci mění, funkce zůstává, proto budou označeni svoji funkcí. Ve své představě jsem se setkal s bohem, který upravuje vztahy lidí a bohů, za dobré služby odměňuje energií a zdravím, za nevhodné chování vůči duchovním bytostem a bohům trestá nemocemi a paralyzuje. Byl silnější postavy a oděn do lesklého oděvu. Může asi trestat i jinak, to uvidíme. Tím převzal od bohů akty trestání a bohové se mohou věnovat tvorbě, správě a odstranění (úklidu). Lidé mágové a kněžky jim budou pomáhat. Bytost o které zde píši, se napojí sama na každého, kdo se dlouhodobě věnuje spirituální aktivitě, hodnotí ho a někdy paralyzuje a chrání člověka i boha.
Věděl jsem, že mám přiinkarnovaného boha (dominátora), jen jsem nevěděl, kdo to je. Spolehlivě mi zajistil optimální sociální zajištění, to znamená, že jsem dostal vše, co jsem skutečně potřeboval, ale tím to skončilo. Blokoval a eliminoval moji práci. Zablokoval mi peníze a lásku a ignoroval mé prosby a kazil mi vztahy, působil mi bloky. Včera jsem se rozhodl, sdělil jsem mu svoji nespokojenost a trval na tom, že od mne odejde. Tak vystoupil a on to byl Zerubábel. Bůh, který vyvedl Židy z Babylonu, stanovil nová pravidla, řídil Mezinárodní dělnické hnutí a spolu s Zarathustrou řídili války. Když odešel, vstoupily do mne čtyři bytosti, bohové, které jsem si vybral, kterým věřím, takže uvidíme. Budou mne inspirovat, tak sem na stránky občas něco nového napíši. Jak tedy nově prožívat duchovní přízeň a spirituální službu?    
To, co je, potrvá, alternativy se budou prosazovat pomalu a změnu posílí až nové generace podle svého původu, hodnot a životního stylu. Vesmírné kulty přinášejí askezi a sezuální zdrženlivost až odmítnutí. Společným znakem pozemských kultů je a bude společná rituální nahota a erotika. Také užívání drog rozšiřujících vědomí. Už nyní legislativa přináší náboženskou svobodu, ale pouze pro katolickou církev, která rozhoduje o přizni nebo nepřízni společnosti. Kulty společností nepodporované jsou v ústraní a nevíme o nich. 
Praxe označená jako čarodějnický sabath, jde o setkání jednoho guru označeného za Satana v roli boha a několika žen v roli andělů v minulosti byla běžnou a snad i základní formou setkání pozemských kultů. Ženy v roli kněžky pak šířily dál společnou víru. Muži mágové jako tvůrci kultu a řádu mohou být jen sami, výhradní, řád nemůže mít dva tvůrce. Ženy jako andělé kult šíří a praktikují.  
Tato forma magického setkání se zde uplatnit nedá. Ženy chtějí mít muže pouze pro sebe s další ženou se dělit nechtějí. To je všeobecný trend zde posílený faktem, že se nesetkávají souvěrci ale ženy orientované na různé kulty. Zdejší psaní si upraví a doplní podle svého a možná se ani nesejdeme. 
-