lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

Jak a čemu věřit

Mám rád data jako je to dnešní, 17.9.2017, jsou pro mne motivací ke psaní. Téma "Jak a čemu věřit" nazrálo a je dobré lidi nasměrovat, zejména ty hledající a vyhořené. Kdo je hledající? To jsou lidé se zájmem o duchovno, kteří neznají jména (mantry) svých průvodců a ochránců. Často mívají u sebe partnera jiné, vzdálené názorové orientace, skeptika nebo konformního televizního normalizátora. Chování lidí ve svém soukromí hodnotí podle televizního standardu a také to je pevné ukotvení ve víře.
Jaký je rozdíl mezi hledajícícmi a vyhořenými? Hledající mají u sebe duchovní bytosti, to poznají podle toho, že je občas něco intuitivně nasměruje a mají také štěstí. Hledají svoji duchovní identitu, ale nehledají své nasměrování v životě, své životní role zvládají bez potíží. Vyhoření lidé byli dříve vedeni duchovním světem, ale přišli o průvodce, možná proto, že je poslali do akce temné magie. Do bojů nikoho neposílejte, to je spolehlivá cesta, jak o své průvodce přijít. Ve stavu vyhoření jsou lidé bezradní, bez programu a chybí jim ochrana. Zapomínají doma klíče, peníze a deštníky, zapomínají také na své sliby a úkoly. Možná je to trest za zneužití svých magických schopností.
Jak tedy vyřešit svoji duchovní orientaci? Praxe a postupy se mohou měnit podle situace a dnes to vidím tak, že nejlepším postupem je přijetí přátel a sezámení se s jejich světem a životním stylem, což je samozřejmě oboustranné. Když potkáme souvěrce nebo se souvěrci staneme tím, že přijmeme společné hodnoty, názory a zájmy, prožíváme stejně pěkné chvíle, vstoupí mezi nás duchovní bytosti a naše zájmy, které jsou i jejich zájmy, podporují a posilují. Kam to může vést? 
Jaké můžeme mít v této oblasti cíle? Zlepšení životního stylu? Získání přátel souvěrců? Zajištění věčného života? To jsou hlavní cíle, které si můžeme sami zajistit. Že by byl člověk "samospásný"? Spáse doporučuji se vyhnout. Je to forma exodu, přesun z otroctví na této planetě do otroctví na vzdálených  planetách které jsou nyní možná i pusté bez možnosti návratu. Pro nás je nejlepším cílem duchovní snahy vytvoření kultu a rodu souvěrců. My lidé to budeme řešit po stránce lidské, nižší duchovní svět se přidá. Jen musíme najít prostředí ještě volné nebo se přidat nebo se prosadit. A také dobře zvážit, co dát na internet. Nejlépe, když budou mít informace pouze ti, kterých se to týká.
-