lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

Rituál pro splnění přání

raven_1252.jpg (21829 bytes) raven_1253.jpg (18733 bytes)

- O víkendu 21. a 22. října 2017 se konal v Praze Holešovicích na Výstavišti Astrovíken a v neděli večer jsem se zúčastnil přednášky Ravena na téma "Jak pomocí rituálů získat partnera". Raven předvedl podobný rituál jako kdysi Alarzach. Oba rituály se svíčkami a přáním měly společné prvky byly instruktážní. Nazval jsem je "Rituál pro splnění přání". 
- Moje obecné poznámky k rituálům jsou dvě. Jednak že rituálů je velmi mnoho, každý člověk, každá skupina, může mít několik rituálů a vlastně se těmito rituály jako symboly profilují. Rituály jsou také zdrojem emocí, někdy jsou za tímto účelem prováděny. 
- Moje druhá poznámka se týká účastníků rituálu. Určitě by to měli být souvěrci kteří jsou obeznámeni s cílem rituálu a účast musí být zcela dobrovolná a ještě lépe, účastními mají projevit zájem o účast. Myslím si, že jeden oponent, který nesouhlasí s cílem nebo postupy, může výsledek zcela eliminovat. Každý účastník by měl položit na stůl (na oltář) předmět, který jej zastupuje, identifikuje. Předměty které zastupují duchovní bytosti jsem nazval "kapetan", jde o duchovní symbol, zpravidla umělecký předmět.  
- Vrátím se k rituálům pro splnění přání a budu se snažit vybavit si včerejší i tu Alarzachovu instruktáž, mají společné prvky. Také si lze prohlédnout obrázky oltářů zde na internetu, hledat podle hesla oltář, altar, wicca, kult, rituál...
Rituál pro splnění přání nevyžaduje zvláštní oděv, ani zvláštní prostředí, ani zvláštní hudbu, ani vykuřování, ani ochranu. Je to však osobní volba. Mezi společné a snad povinné pomůcky patří především hlavní svíce podle barvy tématu prosby: láska červená, vztak růžová nebo oranžová, zdraví modrá, spolnění zájměru a aktivita zelená zářivá, peníze a zisk žlutá, zlatá. Přání zaměřená do spirituality (štěstí) fialová. Hlavní barevná svíčka má válcový tvar, další svíčky mohou mít libovolný tvar. Dále použijeme list papíru, na který napíšeme přání a uvedeme symboly sil, ke kterým se obracíme, jména bytostí které voláme. Třetí součástí je jídlo, například ovoce a barva by měla být ve shodě s přáním podobně jako u barvy svíce. Čtvrtou součástí jsou tarotové karty zvolené ve shodě s přáním, s tématem rituálu. Pomůcky připravíme na stůl a přitom opakujeme svá přání. Tuto sestavu předmětů ponecháme asi jeden den a pak rozebereme, na ovoce jsou napojeny evokované síly. Sníme je sami nebo nabídneme osobě, na kterou byl rituál zaměřen. Zapálené svíčky je nutné po celou dobu hlídat a nemusíme je nechat dohořet.
- Ještě moje poznámka, pro některé rituály je rozhodující volba místa, oblečení, hudba, tanec, předříkávání, pokrmy, drogy, pomůcky a doba. Rituály mají vždy duchovní obsah, napojení na konkrétní kult, rušivé zasahování sil kultu jiného je nepřípustné a může být potrestáno.
-
-