lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

Psychohygiena a psychická obrana 2

lg_2017-9.gif (527 bytes) Začátek
Hned na začátku napíši dvě prohlášení. 1. co zde píši, je osobní zkušenost, každý máme svoji vlastní. Nepředpokládám, že by se opakovala u jiného.
2. přeji si ukončení výskytu všech hurikánů a tajfunů, také si přeji ukončení všech forem krizí a katastrof, které lidem působí nezměrné utrpení. Je to zájem všech, tedy i můj, protože lidé v utrpení produkují velké množství negativní energie, která sedne na všechny a může být i zneužita k útokům.  
Jedním z důvodů proč zde popisuji možné obrany proti psychickým útokům temné magie je bohužel i ta skutečnost, že s nimi musíme počítat i nadále, bude ji bez omezení používat každý, komu bude fungovat. Koeficient obrácení je nastaven na absolutní nule. To znamená, že všechny bytosti budou bojovat zcela bez možnosti obrácení se a hledání možností úkončení konfrontací a bojů. Mnoho konfliktů tedy skončí zánikem jedné ze stran nebo příměřím, ale nic se nevyřeší. Doporučuji tedy se zaměřit na ukončení kofliktů a bojů a smířit se s tím, že stávající svět nic dohodnout nemůže, důvod je ten, že ho ovládají síly, které nevzešly z člověka. To mne napadlo už před dvaceti léty, když jsem se věnoval esperantu. Že je lépe, když lidé spolu nemluví, stejně by se na ničem nedohodli. Zaměříme se tedy na ukončení bojů a dohody odložíme.
Moje zkušenost: když vypaluji nebo jinak odstraňuji útočící bytosti, dříve pohoda, nyní však musím doplnit energii pro zdraví a aktivitu. Když k tomu dostanu duchovní princip "spalující oheň", jde to lépe a rychleji. Když je toho moc, požádám o pomoc tvůrce. Útoky ustaly když jsem prozářil prostor růžovou energií pro klid a pohodu, lze použít také červenou a zlatou. Ustaly také když jsem začal sdělovat pravidla, pak jsem je zapsal zde v předchozí části. Likvidoval jsem všechny bytosti, síly a energie, které mi úmyslně působily nespavost. Obnovil jsem všechny bytosti, které nám hlídají klidný spánek. Když chci usnout, musím mít klidný mozek, žádné představy, nic neřešit a nic neslyšet. Abych si takový stav udržel, nezavírám oči a sleduji své okolí, tmavý pokoj. Když jsem volal svoji bohyni, přišla a krásně mne zklidnila. Zajímavou zkušenost jsem poznal s fotkama. Vybrané fotky nahých žen mi nic neříkaly, vnímal jsem je zcela bez energie. Naopak fotky přírody a selfíčka s přítelkyněmi zklidňující energii měly. Stejnou službu mi splní i vybrané PPS.
Odpoledne se podívám na PPS, vzpomenu na své přítelkyně a večer se půjdu projít ven. Pak se budu těšit na klidný spánek.