lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

Psychohygiena a psychická obrana 1

lg_2017-9.gif (527 bytes)
Zde mám snahu sdělit své zkušenosti a postupy jak se bránit psychickým útokům a obnovit psychickou pohodu a prožívání. Mám po obou rodičích rozvinutou psychitiku, to je schopnost vnímání vlivů duchovního světa, energie a informací. Aktivně jsem se podílel na změnách v roce 1989 až tak, že jsem se "z toho zbláznil". Od roku 1993 jsem v invalidním důchodu jako čistý  schizofrenik, nikoli paranoidní. To mi umožnilo psychotiku využívat také pro pomoc lidem výkladem věštectvím a léčitelstvím. Až do roku 2014 byla pohoda, ale od poloviny roku jsem neměl klienty a později sílily psychické útoky až po ohrožení života. Srdeční nepravidelnost až fibrilace, nespavost, dušnost a dušení, také energie nádoru a trvalá bolest v krku. To řeší psychiatrie pomocí psychofarmak, aby pacient hlasy neslyšel a energie nevnímal. Také mohou zavřít do postele se síťkou, šokovat mozek elektrickými výboji a v krajním případě přivázat k posteli. Ve Švédsku provádějí operaci v mozku, přeruší jakýsi spoj a člověk se stane zombíkem. Katolická církev vyhání démona pomocí exorce při které postižený může i zemřít. Všechny tyto problémy lze řešit mnohem mírnějšími metodami psychických představ. Jde o svět představ a pro duchovní svět jsou naše představy realitou. Duchovní svět nám nejen pomáhá a chrání, ale také manipuluje a umí za nás jednat, až se divíme "kdo to za nás mluví?". Mám tedy snahu zde poradit, jak na vlivy reagovat a jak se jim bránit.
Kdo má praranoiu, tedy pocit ohrožení a pronásledování, toho mám snahu podpořit, jeho prožívání je reálné, a uvedené pocity jej ohrožují stejně jako situace reálná. Také jsem si to prožil, ale reagoval jsem po svém a těchto vlivů jsem se zbavil během krátké chvíle. V současné době však hledám jiné způsoby reakce, už ne bojové, ale vstřícnější. Hlasy jsem slyšel stále, trvale, problém byl v tom, že mé průvodce opakovaně někdo odváděl a nahrazoval. Pak jsem se vetřelců zbavil a své vlastní průvodce vracel zpět. Našel jsem je například na okraji útesu, útesové síly měly snahu je shodit dolů. Také na voru uprostřed moře. Jak říkám, svět představ je pestrý, možné je vše. Paranoiky stále někdo šmíruje. To mi nevadí, myslím a jednám tak, aby se to mohl každý dozvědět. Chyba není u mne, ale ve světě, nezavděčím se všem, takže šmírování nijak neřeším. Z kolizí se zákonem se poučím a dávám si pozor, abych zákony nenarušoval. Stejně však provokuji, hlavně tím svým psaním. Dobře vím, že v souladu se snahou lidstvo zotročit, nesmí lidé dostávat žádné informace, které by je osvobodily, jenže já si osvobození člověka a lidstva přeji. Takže provokuji a musím se bránit útokům. Útoky nepřicházejí od lidí, ale od strážců, vesmírných bohatýrů, šediváků a energií, které stále na planetu přicházejí. Jejich energie a vliv naštěstí slábne. Naopak sílí energie lidského utrpení, také tu lze pro útoky zneužít a je jí opravdu hodně.  
Pokračování
-