lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

Boží soud

Boží soud má mnoho podob, některá mají pravidla, jiná jsou jen sankcemi za vážné porušení smluv, dohod a etického jednání, křesťané ještě řeší hříchy.
Je zde mnoho nejasností, mystifikace a neznalostí. Po světě nám létají tornáda a hurikány a neslyšel jsem, že by to někdo označil za boží trest nebo také projev boží nespokojenosti s chováním elit, tedy těch, kteří se mají mají ještě lépe, než my. Vím, že není snadné rozpoznat, zda problémy mají příčiny duchovní nebo reálné jako následek chybného jednání člověka z důvodu ignorace nebo nepochopení kauzálních závislostí.   
Aktivita je projevem života a možná i životní potřebou. K aktivitě motivuje snaha uspokojit osobní potřebu, za druhé uspokojit jiným jejich potřeby jako způsob navázání a udržení vztahu. Motivací k aktivitě je jistě mnohem více a mně jde o reakci na aktivitu a jednání druhých, to je spojeno s hodnocením jejich aktivity. Odpovědí na jednání druhých může být velmi mnoho různých, mně jde o dva přístupy. První je spontánní reakce v závislosti na tom, jak se jednání osobně dotýká, druhým přístupem je adekvátní reakce autority pověřené hodnocením a obvykle i trestáním dlouhodobě chybného a nebezpečného jednání. Křesťané například ví, že Ježíš přijde soudit živé i mrtvé. Můžeme dodat, a nikdo jiný, podle nich. A co když to tak není?     
Proč se tímto tématem vůbec zabývám? K těmto úvahám mne přivedly tajfúny hurikány a uragány, které nyní již každoročně a s vyšší silou devastují východní pobřeží Ameriky. Zavolal jsem si Ježíše a ptal jsem se ho, zda soudí živé a mrtvé? Připadal mi zmatený a vystrašený. Byl rád, že jsem ho nechal odejít. Volal jsem tedy Strážce. Byli v lepší náladě a připadali mi oblečení jako elfové. Ptal jsem se jich, zda hurikány na Miami jsou božím trestem? Zatvářili se jako ti, kteří něco vědí, a odpověděli: "vydrž, budou se dít věci!"
Bude to boží soud? "ten je všude a ve všem", odpověděli. Kdo umí něco zkazit, tak těm druhým spolehlivě zkazí. A řešení? Autorita vyhlásí závazná pravidla a pouze podle nich se bude soudit a trestat. Je tu však jedna zvláštnost: také autorita, která vyhlašuje špatná pravidla, je za ně trestána.
Tak to zde ještě nebylo. 
K Božímu soudu a ke každému trestu mám jednu poznámku. Když není zcela jasné, že trest je trestem, že nejde pouze o přírodní katastrofu, že úpadek společnosti je trestem za mocenskou zvůli a ne pouze nějakou fatální chybou politika, jen tak budou lidé přemýšlet o nápravě. Když tedy trestat, tak aby provinění lidé věděli, že jde o trest a za jaké provinění a jakou mají přijmout nápravu.   
-