lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

9.1. - léčitelství, podpora uzdravení

lg_2017-9.gif (527 bytes)
Do roku 2014 jsem byl "léčitelem", později jsem nabízel podporu uzdravení, což je přesnější vyjádření toho co dělám. Jde o práci s psychosomatickou energií a vizualizace astrálního těla a jeho neduhů. Lze takto působit i na dálku. Podpora uzdravení tedy zahrnuje: odstranění temné energie, odstranění přivtělence a egregorů nemoci, naplnění astrálního těla energií zdraví a aktivity, jiný postup používá mrtvou a živou vodu. Vše je aktivita představ a vizualizace nápravy. Také odstranění bloků. Jiný postup je pro nádory. Pro vyléčení nádorů a rakoviny někdy stačí odstranit růžové nebo bílé energie, které ji způsobují. Tím se rakovina liší od ostatních neduhů a nemocí.
Nejlepší výsledky jsou tam, kde není poškozená tkáň. Stěhovavé bolesti, deprese, migrény, stavy, kde lékaři nemohou najít příčinu. Horší výsledky a dlouhodobá pozornost je v poúrazových stavech nebo po operacích, ovšem i zde podpora uzdravení výrazně uzdravení napomáhá. Své postupy zde uvedu a jistě je někdo i vyzkouší, jistěže jsou také postupy složitější a účinnější, než znám já, možné někdo také se svými postupy své následovníky seznámí.  
Základem je odstranění temné energie. Ta vzniká samovolně v situaci beznaděje, kterou v této době prožívá mnoho lidí. Je zde i úmysl mocných, kteří využívají temnou energii pro svoji potřebu. Jde o bludný kruh. Kdyby žádná temná energie k dispozici nebyla, přestali by mocní užívat temnou magii a pak by byla naděje, že se podaří utrpení a bezvýchodnost odstranit. Já odstraňuji temnou energii několika způsoby, pokud na mne útočí, dříve útočila hodně, asi jsem ji provokoval. Když se rychle přibližuje, zvednu plochy mezi námi asi jako se zvedá okraj koberce. Energie se tím zvedne vzhůru, pak se zastaví a rozběhne se dolů a zpět odkud přišla. Ovšem tím, že ji obrátím zpět, se neztratí, ani tím, že ji spláchnu vodou. Je lépe ji spálit.
Postup likvidace temné energie: když vidíme, že se na nás temnota valí nebo si uvědomíme, že energii ztrácíme jako při chřipce, vizualizujeme si temnou energii před sebou a zapálíme na celé ploše a můžeme i zespodu jako v troubě. Energie začne hořet a bublat jako omáčka. Nad ni dáme ve své představě dutý válec jako komín a ten ji nasaje a na druhém konci energie shoří. Vznikne tím prahmota, která se mezi hvězdami změní ve vodík. Je to svět představ, do kterého svojí představou vstupujeme a vytváříme tím virtuální funkční realitu. Zde je možné vytvářet vlastní představy, experimentovat a likvidovat temnou energii několika způsoby.
-
-