vstup na stránky Přirozená víra

HERMESIS - HODNOTY

Víra ve člověka a jeho schopnosti. Láska k planetě Zemi a její přírodě.

Příchod nového věku a jak se vyznat ve změnách.

.

Své články datuji, protože každý den přináší něco nového. Dnes je 14.11.2019 a řeším příchod Beránka. Příchod Beránka je také pro křesťany zásadní událostí, mají svého vlastního a nyní jde o to, jak je rozpoznat, když jsou všichni ti praví a právoplatní.

Závěrečná 21. kapitola Zjevení Janova, verš 10 a následující nás seznamuje s Beránem křesťanským. Samá sláva a vznešenost, ale když jsem se ptal, zda bude podporovat lásku a erotiku, tak jsem dotazovaného pouze znechutil. Tento Beránek zatím nedošel.

Beránek je posel sil řídících vesmír v souladu se záměrem stvoření. Záměrem je rozšíření života do celého kosmu. Úkolem Beránka je odstranění problémů, řešení potíží a přidělení místa - role každému subjektu v daném systému. Právě Beránek má právo hodnocení "a bylo to dobré". Beránek přináší svobodu planetě i lidem. 
Příchod Beránka se v historii opakoval nejméně dvakrát. První je spojen se slunečním bohem Šamaš a Chamurabiho zákony, toho zlikvidoval Abram (Abrahám) místo syna Izáka, roce -1760. Přišli Hyksósové a nastalo období úpadku a chaosu.  

Naše doba má vztah ke druhému příchodu Beránka, přišel o tisíc let později a založil Kartágo a Médskou říši. Beránka a královnu Médeiu zabil Perseus (kůň Pegas) a v roce -550 nastal konec Médské říše a území ovládli Peršané do příchodu Alexandra Velkého   Makedonského. S tímto obdobím je spojeno hledání Argonautů. K tomu se vrátíme.   

Jsme na počátku procesu osvobození planety a lidstva. Během 21. století se máme seznámit s novými procesy, vlivy a podmínkami. Po roce 2100 bude přerušený Boží soud pokračovat. Cílem je vytvoření a prověření funkčního harmonického správního systému (společenské smlouvy), který se později uplatní při osídlování vesmíru. S ohledem na současnou situaci je hlavní proud nápravy situován do vrácení lásky a erotiky lidem.
.

 

 

 

waudit