Životní cesta – životní zkušenost

Pavel Pohodička Němec – Medy

V Brně 26. března 2020


U příležitost obrácení na novou duchovní cestu a novou víru, sepisuji svoji životní moudrost, začalo to hledáním cesty a končí to předáním životní moudrosti. Můj spisek není nijak závazný, protože už neplním žádnou správní roli. Vše předávám nové generaci, která přišla s úkolem prosadit zde pravidla pro nový věk. Je docela možné, že to, co nyní napíši, bude jejich programu blízké.

1. smyslem lidské existence je podíl na správě své planety. Lidé byli vyzváni, aby se účastnili boží správní služby, aby se stali bohy. To bylo v té době zcela zablokované, mluvilo se tedy o nadčlověku. Obsah pojmu byl však neznámý a brzy byl diskreditován. Jde tedy o to, aby pozemské lidstvo převzalo plnou správu nad planetou. Následně se sníží lidnatost a pokud budou mít lidé-duchové zájem o inkarnaci, pak se budou inkarnovat podle svých schopností a vlastností do lidské inkarnace a mohou také do vyspělého obratlovce, ovšem za jiných podmínek než současných.
Dvě poznámky. Do inkarnace vstupuje každý již se znalostí osudu a úkolu.
Duchovních bytostí ubylo a inkarnace lidských bytostí do zvířat už se uvažovat nemusí.

2. vše, co bylo vytvořeno a je dobré, má zůstat zachováno nebo napraveno.

3. každý subjekt včetně člověka a skupin má nějakou funkčnost, použitelnost. Ve vlastním zájmu své schopnosti a dovednosti zdokonaluje, rozhodují o jeho uplatnění a ocenění.

4. životní priority zdraví, peníze, láska a štěstí lze uznat jako oprávněné zájmy každého člověka.
Každý se sám musí snažit aby to získal nebo uvnitř rodiny.
Každý si je může zasloužit tím, že jedná v dobré vůli a dobré víře.

5. kdo přichází na svět se životním posláním, tomu sociální zajištění chystá duchovní svět. Je to dostatek peněz, životní partner, schopnosti a podmínky pro úspěšné splnění úkolů, ochrana a zajištění zdraví. Lásku najde mezi souvěrci a štěstí se projeví jako pomoc a podpora osudu a průvodců.

6. firma bude fungovat, když zaměstnavatelé a zaměstnanci budou mít solidární odpovědný vztah.

7. rody, kulty a zajištění existenčních podmínek - jedna z ověřených existenčních možností.

8. karma, osobní kredit, osobní dispozice – podle toho se vybírá nová inkarnace, vina nebo úspěchy se nepřenáší.

9. respektování osudových sil, ty pracuji nejméně na dvou úrovních a jsou spojeny s kultem, vírou.

10. podle Darwina je pro další pokračování života schopnost přizpůsobit se novým podmínkám.

11. každý musí být někde ukotven, ve víře, v rodu, tam ať hledá lásku a řeší životní potřeby.

12. každý vztah je na základě dobrovolnosti a společného programu.

Seznam by mohl být nekonečný, dál bych psal, že do soukromí se nevstupuje… opakuji se a už mne to nebaví. Těším se na nový život v ústraní. Text je free.

HOME