lg__texty.gif (1133 bytes) literatura
iko-principy.gif (5759 bytes)

Pavel Němec
Kniha pojmů
22

106. Komunita
Velice rád nyní něco napíši o komunitě. Mám takovou představu, že právě
komunita je řešením mnoha potíží v rodinách a v mezilidských vztazích.
V současné době žijí lidé v rodinách, muž se ženou a dětmi. Popřípadě
v rodinách neúplných, kde schází jeden z rodičů a někteří lidé žijí zcela
osaměle. Potíží je s tím celá řada. V mnoha rodinách muž a žena se vzájemně
považují za majetek a nechtějí, aby se jejich partner stýkal s někým jiným.
Kdyby jen žárlili, oni mají pocit, že jsou nevěrou podvedeni a okradeni.
V neúplných rodinách mají osamělí rodiče především ekonomické potíže a
osamělým lidem je smutno.
Každá rodina má svůj byt a v něm teplo, světlo, pračku, ledničku, televizi,
venku auto a další vybavení. Aby si toto všechno mohli pořídit a potřebují
to ve svém životě několikrát, musí být oba rodiče zaměstnáni. Matka, která
se musí starat o domácnost a o výchovu dětí také musí u nás osm a půl
hodiny denně někde pracovat, pak jede hodinu domů, nakupuje, vaří, s dětmi
dělá úkoly a pak už jí nezbude více energie než na sledování televize.
Další potíže nastanou, když pak jeden z rodičů zůstane bez místa, když
onemocní nebo má úraz, když děti jdou studovat.
Komunita jako společná domácnost většího počtu lidí všechny tyto záležitosti
řeší. Jedna žena ze čtyř může zůstat doma a starat se o domácnost, při
ztrátě zaměstnání jednoho zbylí snáze udrží chod domácnosti, při odchodu
nebo úmrtí jednoho člena nezůstane druhý opuštěný. Také erotiky a sexu
si více užijí.
Ve Švédsku vyzkoušeli skupinové manželství, ale prý se jim to neosvědčilo.
Bohužel, mám málo informací, abych o tom mohl něco napsat. Vím však, že
určité nevýhody zde jsou. Především mají členové komunity méně soukromí
doma, pokud by chtěli být sami, museli by jít někam do přírody. Také
sobecké zájmy musí jít stranou a při rozpadu komunity je velmi složité
rozdělení majetku.
Já osobně jsem myšlenkou komunity nadšen, hodně si od toho slibuji a tak
budu usilovat o prověření této myšlenky v praxi.

107. Gilen
Představeným kláštera je opat, představeným komunity je gilen. Opět další
termín který navrhuji k přijetí a užívání.
Nemám praktické zkušenosti s fungováním komunity, ale něco vím o řízení
jiných skupin, takže tato úvaha bude spíše teoretická a připravena pro
ověření v praxi.
Podle mé představy musí být gilen schopen organizovat celou komunitu tak,
aby byli všichni spokojeni, aby každý nalezl to, co si od života v komunitě
sliboval. Gilen musí se všemi vycházet dobře, být se všemi v přátelském
vztahu a to nejde jinak než ve spravedlivém systému, kde se může každý
dovolat svého práva. Gilen nejen organizuje celý systém, je také arbitrem,
rozhoduje vnitřní spory. Nikomu proto nestraní a dokáže posoudit oprávněnost
zájmů všech členů komunity a odhadnout možnosti uspokojení jejich zájmů.
Obdobou gilena je náčelník kmene nebo hlava rodu. Přirozená autorita daná
schopnostmi, zkušeností, moudrostí, přejícností a spravedlností.
Myslím si, že gilen musí využívat i pomoci a inspirace duchovního světa a
tak lze říci, že gilen musí být i tak trošku mágem nebo šamanem.
Gilenem může být proto člověk starší, ovšem ne senilní a nad hrobem.
Jistě nebude tak pracovně vytížen jako další mužové, aby měl dostatek
energie na řízení komunity.
Nemyslím si, že by se o gilenovi hlasovalo, ale všeobecná shoda by měla
být. Pokud se o místo gilena bezvýsledně hádá více kandidátů, měla by se
komunita rozdělit. Uvidíme, jaké další zkušenosti přinese praxe.

108. Boj
Jste bojovníky? Chcete bojovat? Máte samopal nebo kanón? Nebo schopnosti
intrikána? Nevím, myslím si, že jste zaspali dobu. Moc si přeji, aby boj
byl nahrazen soutěží. Boj vše ničí. Kdo toho více zničí a ukradne, ten
v boji vítězí. To se mi nezdá. Boj politických stran? Nebo soutěž?
Když bojují politické strany o přízeň a hlasy voličů, vytahují na své
konkurenty kdejakou špínu, pomlouvají, útočí, vyhrožují. Když soutěží,
snaží se ukázat, že jsou lepší, že mají lepší výsledky, že toho více umí,
jsou spravedlivější a čestnější. To mi vyhovuje více.
Boj vyvolává velmi silné emoce. Myslím si, že právě bytosti, které o tyto
emoce mají zájem, právě boje provokují. Podle mého názoru je boj zcela
samoúčelnou záležitostí pro někoho budící emoce, pro jiného pochybný pocit,
že také něco umí.
Ono je opravdu mnohem těžší ukázat v soutěži kdo je lepší a kdo nejlepší.
Nejlepší může být jen jeden, ale bojovat může každý hňup. V přírodě má
boj svá pravidla. K boji v přírodě dochází jen v krajním případě, často
jen proto, aby se ukázalo, kdo má více odvahy. Pokud jde o kořist a potravu,
pak obvykle nejde o boj, ale o lov a také ten má svá pravidla. Obvykle
zvířata intuitivně vycítí, koho mají lovit. Netopýr neuloví ani můru, která
ulovena být nemá. Vím, že v přírodě vládne velká spravedlnost.
V lidské společnosti zatím ne. Tam může bojovat kdo chce proti komu chce
a čím je drzejší, tím má nyní větší úspěch. Lidé ve funkcích se bojí emocí
a bojí se těch, kteří je nebojí jich. Divná doba, přeji si, aby se to změnilo.
Jsem si jist, že bez boje se obejdeme. Boje nahradíme dohodou, soudem nebo
soutěží.

109. Příčina
Opravdu moudří lidé vědí, že každý děj, každý stav, vše má příčinu a následek.
Vědci tomu říkají kauzalita a finalita. Vědí dobře, že vše má příčinu, ale
často neodstraňují příčinu, ale následek. Tím dělají chybu, protože tím
negativní děje podporují a pozitivní děje znehodnocují.
Co může být příčinou čeho? Tak například v roce 1986 došlo k havárii
Černobylské jaderné elektrárny a následně se rozpadl Sovětský svaz, světová
mocnost. V roce 1997 na Moravě zapršelo a už se rozpadají vládnoucí
politické strany. Železničáři chtěli stávkovat, ale rozmluvili jim to,
protože by to znamenalo velké hospodářské ztráty. Přepracovaní lidé jsou
více nemocní a rozpadá se zdravotnictví. Tato civilizace je tak složitě
a křehce propojena, že na jednom konci zdraží špunty a na druhém konci třeba
přestane téci voda. Kdyby se zdražila doprava zboží, rozpadly by se monopolní
společnosti a posílily regiony.
Nač ovšem chodit tak daleko. Do rodiny a mezilidských vztahů se také
promítají nejrůznější příčiny, ovlivňují vztahy a tyto pak mají následky.
Matky jsou zaměstnány, proto mají málo času na děti. Děti se neučí, mají
problémy a to má za následek potíže ve společnosti. Společnost která má
potíže nemůže matky pustit do domácnosti. Příčiny a následky se pak
propojí do bludných kruhů. Proto každý, kdo by chtěl něco pokazit, měl by
si to dobře rozmyslet. Jedna chyba se pak následně promítne do mnoha potíží,
zejména v tak zbytečně složité společnosti, jako je ta naše.

110. Následek
A následky? Vše, co probíhá, co je, má nějaké následky. Protože každá
hodnota má i svoji protihodnotu, nelze jednoznačně říci, že dobré věci mají
dobré následky a špatné věci mají následky špatné. Bývá to tak, ale není to
pravidlo.
Každý, kdo chce řídit společnost, má dvě možnosti. Může buď likvidovat
následky toho co se již stalo nebo připravovat to, co bude mít žádoucí
následky. Ta druhá možnost je pochopitelně lepší a tak by měl každý vládce
vědět, že vše, co dělá bude mít nějaké následky a snažit se, aby vše, co
dělá, mělo následky právě takové, jaké si všichni přejí a potřebují.
Mnohé následky řídící činnosti se však projeví až za mnoho let a tak si
s nimi vládci hlavu nelámou. Takovému postoji se říká "po nás potopa".
Je to negativní důsledek ztráty víry v inkarnaci a v přenesení odpovědnosti
z reálné moci na zástupce moci. Udělal jsi chybu? Už je na tebe naštváno
mnoho lidí? Tak odejdi, vezmeme nového politika určeného k diskreditaci.
Vše špatné jako by se starým politikem odešlo a lidé se těší, že už to
bude lepší. Prý si máme chránit tuto vládu, jinak by přišla ještě horší.
Pokud si někdo myslí, že to ve společnosti tak platí, pak je společnost
nemocná a potřebuje změnu úplně jinde.
Kde? To záleží na tom, na čem je stavěna. Minulá totalitní společnost byla
stavěna na rozkazech, osobní moci a zasahování do soukromí, tato společnost
je založena na penězích. Udělejme tedy pořádek v penězích a pořádek se
postupně promítne do celé společnosti. Je společnost postavena na rybolovu?
Pak musí mít především pořádek v rybolovu. Je společnost postavena na
cestovním ruchu? Musí mít pořádek v cestovním ruchu, musí mít čisté hotely,
žádné zloděje, čistou přírodu, přiměřené vstupné a dobré jídlo.
Tak je to. Příčina a následek. Chcete se vyznat v tom, co se kolem nás děje?
Přemýšlejte o příčinách. Chcete vědět, co bude? Přemýšlejte o následcích.
Není to těžké. Ale nesmíte spoléhat na jediný zdroj informací, jinak
se utopíte v iluzi.