lg_home.gif (3905 bytes)                                Škola magie

Co řešil konec světa

.
Dnes, 1.2.2021 cítím uvolnění, pro mne skončil proces konce světa. Realizoval změny na všech úrovních tvůrčích i správních a uvolnil cestu lidské seberealizaci. Nepíši, že povznesení člověka, protože povznesení se týká jen vyvolených. Naopak naprostá většina lidské populace se zaměří na rutinu, produkci energie, kultovní a rodovou správu, uspokojování potřeb, lásku a erotiku, umění a sport. Ve správě společnosti se uplatní pozitivní i negativní energie. Vyšší moc bude řešit případy týrání a násilí.
Konec světa byl ohlášený na rok 2000, ale nevěděli jsme, oč půjde a každý měl svoji představu na to, co nás čeká. Duchovní skupiny posilovaly svoji naději vírou, že změny a nápravu provedou podle vlastních plánů ve svůj prospěch. Vesmírná galaktická rada přivedla na svět mnoho bytostí a energií z planet na ni napojených. Tak se soustředilo velké množství energie a pozornosti k provedení změn. Procesy nakonec probíhaly jen v oblasti duchovní, plánované velké války se podařilo zrušit. V oblasti elity a moci také probíhaly velké změny, ale informace o nich nejsou, elita vytvořila a předložila vlastní falešný obraz mocenských změn. Nyní platí zásada: "Jednej podle svého, později se to vyhodnotí." Pro usnadnění ještě jedna zásada: "Buď hodný a měj se dobře." Nač se tedy zaměřit? 
1. hledat své místo ve společnosti, využití možností a situace.
2. najít svoji duchovní skupinu podle shodných hodnot a souvěrce.
3. ukotvit se u zdroje moci. Nejvyšší pro každého jsou kult a rod.
4. hledat a prožívat lásku a erotiku, to je spojeno se sociální solidaritou.
5. najít a rozvíjet své osobní schopnosti. 
6. vyhnout se boji, konfrontaci, násilí a manipulaci. Nelikvidovat konkurenci.
7. realizovat se lze ve sportu a umění. Ve správě pouze na pozvání.
8. konec světa oslabil pyramidální uspořádání moci a posílil autonomii skupin.
9. stále platí důležitá zásada: nebudit závist.
10. ve střední Evropě se sešlo mnoho duchovních skupin, zde se bude tvořit nová společnost, jinde ve světě spíše likvidovat, svět se pak u nás poučí.
.
další