home

HERMESIS                  

Konec věku

24. 06. 2022

.
Měl jsem to štěstí, že jsem mohl sledovat a pochopit etapy vývoje po roce 1990. Stále jsem něco psal, starší texty jsou v adresáři KNIHY a TEXTY. Dnes přináším svědectví o ukončení procesu konce světa. Postupně se uzavíraly jednotlivé oblasti změn ve společnosti, to jsme mohli všichni sledovat na Youtube, kde se zasvěcení vyjadřovali k aktuálním tématům. Nyní, před letním slunovratem bylo příspěvků hodně, slunovrat rozhodl, staré uzavřel a na nová témata se můžeme těšit.
Změny, které jsme prožili, řešily, týkaly se více tvůrčích etap. Ruší se současné působení tvůrců a ničitelů, každý tvůrce své dílo nyní hodnotí sám a konečné dílo pak hodnotí bytosti, kterým je určeno a kterých se to týká. Řešily se také duchovní principy a jejich kombinace. Každý křtitel je může předávat a tím rozvíjet talent a schopnosti.   
My nyní hodnotíme věk, který trval čtyři milénia. Začal příchodem Beránka, ten přinesl civilizaci, ale zde již byly skupiny, které chtěly člověka udržet v otroctví a poslušnosti. Tyto síly vázané na Plejáďany Beránka zabily. Další historie má logickou návaznost, ale musíme ji studovat v časové kontinuitě, nikoli v oddělených epizodách. Platí, že zcela dořešené a uzavřené historické události lze zapomenout, pak se věnujeme novým událostem a prožitkům. Jistě mnoho autorů se bude do minulosti vracet a bude je popisovat z hlediska historie a také jako inspirace pro kulturní tvorbu.
A co se změnilo? Bylo toho hodně a kdo změny sledoval, jistě potvrdí, že převažovaly ty ve prospěch člověka. Kdo sledoval televizi a další zprávy, může být vystrašený, je zde tendence strašit lidi, kdo zprávy nesleduje, může být v pohodě a užívat si příznivých životních podmínek současné doby. 
Co nás ještě čeká? Rozhodující bude odstranění rozdělení společnosti na elitu a plebs a vrácení peněz do oběhu. V lepším případě se použijí na užitečné věci. Těší mne, že oblast erotiky a sexu je relativně přístupná, přeji si odstranění sankcí a násilí. V plánu je odstranění nemocí a parazitů a také svět bez válek. Ta současná i případné budoucí budou dlouhé a skončí, až se mocní dohodnou. Pokračování