lg_leonardo.jpg (7421 bytes)

Kult Leonardo

04.11.

Leonardo se ujal úřadu

- Dominantní moc nad celou společností dosud měla skupina Chazar, snad Turko-Tataři, kteří přijali judaismus, snad to byli také židobolševíci. Vycházím ze sdělení na internetu, které se mi ovšem zcela pravdivé být nezdá. Tato mocenská skupina nyní ustoupuila a přenechala prostor alternativním skupinám. V souvislosti s tím se mohli mistr Leonardo ujmout vedení svého kultu, který tímto začíná svoji pouť. Program se chystal asi 20 let, nyní se již může realizovat. Bude zálečet na tom, kdo se přidá. Uvidíme.
- Mistr Leonardo přináší tyto zásady:
1. Žádná forma života nesmí být traumatizována ani vystavena útrpné smrti.
2. Živly je nutné chránit a možné uctívat.
3. Příští věk bude řešit vztahy a chyby v Matrixu.
4. Každá inteligentní bytost si má své potřeby v max. míře sama uspokojit.
5. Svoboda člověka je spojena s odpověností, kdo to nedokáže, je veden.
6. Politická správa je založena na maximální míře autonomie.
7. Kult Leonardo zajišťuje duchovní službu svým rodům a rodinám. 
8. Erotiku a sexualitu lze přijmout jako formu lidské svobody.
9. Duchovní průvodci a ochránci osob a skupin vyšli z lidského prostředí.
10. Za priority lze přijmout lásku, zdraví, štěstí, dobré vztahy, existenční zajištění, funkčnost a harmonii. Lidem neslouží, ale vytváří možnosti.
-
- Původ Mistra Leonardo
- Leonardo přišel na Zemi před šesti milénii jako Beránek a inicioval Médskou říši, která byla ve své době velmoci, ale trvala krátce. Po jejím rozvrácení Peršany přešel do Persie, ale k moci se zde nedostal. Jeho úkolem je povznést člověka a harmonizovat vztahy. Po rozvrácení Babylónu přešel s pacifisty do východního Středomoří a založil spolu s bohem jménem Zeus Antickou říši. Později spolu založili Byzantskou říši a po jejím rozvrácení přešli do Evropy. Bůh Zeus je aktivní na Balkáně, Leonardo ve střední Evropě.  
-