home

HERMESIS

Láska a sexualita

9. 6. 2022

Každá sexuální aktivita má být sa souhlasu všech zúčastněných.

Lidská společnost minulého věku je organizována na negativní energii, strachu a násilí. Proti tomu stojí uplatnění pozitivní energie, což zahrnuje lásku, erotiku a sexualitu. Svět se nyní profiloval a duchovní vlivy, jednotlivci i skupiny se profilují jako pozitivní nebo negativní. Kdo hledá pro sebe duchovní orientaci, musí z toho vycházet. Příští věk bude otvírat prostor pro všechny formy jednání, upřednostní však funkčnost a harmonii a k tomu patří i láska, erotika a sexualita, což podporuji. Uzavírá se věk násilí a trvalých bojů, trval 4 milénia a lidem vzal lásku a dobré vztahy, vnutil civilizaci založenou na strachu, homosexualitě a násilí. Nyní máme příležitost vrátit lásku a s tím i erotiku a sexualitu lidem.
Na počátku změn je příběh královny Medei. Z lásky splodila dva syny a pak podlehla masivní manipulaci v tom smyslu, že její chování bylo nečisté. Měla snahu se před násilím obhájit, proto syny zabila, což jí ovšem přitížilo. Peršané pod vlivem vesmírných sil Médskou říši rozvrátili a přijali nabídku, že se stanou pány celého světa. Rozhodli se bojovat. Zde je počátek změn v oblasti partnerských vztahů. Ženy se postavily proti mužům že daly jim ulimátum: buď války nebo láska a sex. Správci světa zakázali partnerskou sexualitu a lásku, místo toho dali mužům homosexualitu a ženám přisoudili podřadná postavení. Vládu nad světem mají některé homosexuální skupiny dosud a homosexualita je někde spojena s pedofilními hrátkami s chlapci od 7 let. Předpokládám, že tato forma vztahů bude v ústraní pokračovat.

To byl úvod. Mojí snahou je psát o skupinách které se věnují erotice zaměřené na rituální podporu pozitivní duchovní energie buď trvale nebo při setkáních. Přijímám všechny způsoby erotických rituálů a sexuální praxe. Líbí se mi aktivity provokující sexuální extáze a společné hrátky které sbližují zúčastněné za předpokladu, že všem přináší příjemné prožitky.

A z čeho vycházet?
1) každý má jiný přístup k erotice a sexu a to je dáno životní zkušeností a duchovní orientací.
2) o kvalitě a způsobu sexuálního prožívání rozhoduje spirituální vliv, duchovní příslušnost.
3) nejvíce bolesti a problémů způsobil požadavek partnerské věrnosti. Partneři ať se dohodnou na míře tolerance.
4) sexuálně neuspokojení lidé (muži i ženy) jsou agresívní a nespokojení, páchají sebevraždy.
5) možnost prožívání sexuality a nahota jsou projevem svobody, nejlépe se souvěrci.
6) každý ve svém soukromí a na základě souhlasu zúčastněných ať si dopřává erotiky a sex podle svých představ.

pokračování
.