HASNA - HOME - SVĚT

Nabídka pomoci zoufalcům a bloudícím, nabídka ambiciozním odmítaným

. Starý a nový svět
Svět se mění, doba se mění také a spolu s tím se mění životní styl, osobní cíle, řád a jeho zásady, uplatňuje se lidská sociální zkušenost, partnerské vztahy a forma relaxace. Od nepaměti filosofové hledají ideální životní styl a my spolu s naší dobou jsme aktivně zapojeni nebo bezradně bloudíme a hledáme možnosti ukotvení. Ubývá těch, kteří potřebují pomoci od zlého a přibývá druhých, kteří by uvítali podporu na své cestě za osobním prospěchem. Se znalostí cest nabízím tři druhy služeb:     
1. jak se zbavit všeho, co působí problémy,
2. najít osobní cestu, cíle a ideální životní styl, 
3. ukázat, co všechno by mohlo zajistit splnění cílů.
Co za to? Buď mi něco pošlete na účet nebo mé služby doporučíte dalším. 
Pro úspěch je nutné osobní setkání.