lg_novy-svet.jpg (6683 bytes)

Nový svět

27.9.2017

Neklidná noc

-
V noci na dnešní den jsem si užil opravdu akčních aktivit. Snad se vše obrátí k lepšímu a začátek mého psaní je určen mágům a esoterikům, kteří mají snahu se vyznat v procesech uvnitř světa magie.  Nejprve jsem před půlnocí prožil vize nového uspořádání světa, mohl jsem se k tomu vyjádřit. Napsal jsem článek "Nový Svět". Možná si každý sám pro sebe, pro své souvěrce nebo rod, bude vytvářet svůj svět, své malé království. Od jedné v noci se pak děly věci. Nejprve velké útoky, ty jsem zastavil. Byly to ale ženské energie, z toho soudím, že značná část světa byla řízena ženami podobně jako ve filmu Sexmise. Ta energie zanikla, další energie útoků jsem měl snahu změnit pomocí principu planoucí srdce lásky a pozitivní energie. Nyní pro všechny:
Objevily se mi známé tváře žen, které skutečně měnily svět. Jejich svět jsem prozářil růžovou energií pohody a lásky. Vše se zklidnilo, ale je nutné pokračovat, jak se říká železo kout dokud je žhavé. Tak se obracím k mužům, přijměte ženy jako oběť předchozích společenských a správních změn. Když člověk byl zotročen, tak ženy podstatně více. Před sto lety filmy ukazovaly ženy jako krásné nositelky životního stylu, ale pokud známe osudy žen ze své rodiny, tak mnohé se udřené nedožily ani 40ti let. Dnes to není o moc lepší, v mnoha profesích ženy nechávají své zdraví. Ženy také mnohem citlivěji prožívají současnou sociální nejistotu a absenci lásky. Píši hlavně o generaci žen nad 40 let, ale pohlídejme také úděl žen mladších. Od žen všeobecně můžeme čekat lásku a nápravu světa, ale v současných podmínkách spíše opak. Chlad, absenci pohody a lásky, přijetí televizní ideologie a prosazování většinového životního stylu konformě konzumního. Takto vládnou světu.      
Obracím se tedy na muže, přijměme novou roli ve vztahu k ženám. Pro úspěch musíme respektovat psychiku ženy. Prioritou ženy je vlastnit muže pouze pro sebe. Potíže je v tom, že se ve vztahu k jediné ženě zcela ztratíme, nemáme šanci se prosadit, protože ony jsou v životní rutině zcela dominantní a jejich dominantní postavení je neotřesitelné. My muži se musíme zaměřit na pěkné chvíle. Pokud tedy máme zájem o více žen, upřednostňujme vždy tu, se kterou právě komunikujeme a jiné do toho nepleťme, ani je nepřipomínejme. Někdy je nejlepší taktikou zatloukat a zatloukat. Ženy na tuto hru rády přistoupí, jsou na iluzi zvyklé. Máme-li nějakou ženu doma, věnujme se jí alespoň z pudu sebezáchovy. Její názory se snažíme přijmout a přání realizovat. Žena potřebuje slyšet komplimenty a na urážky je velmi citlivá. Ženy, prožívejte se svým partnerem pěkné chvíle a pak ho ještě pošlete za mladými. Pokud to muž potřebuje, zlepší se váš vztah, pokud to nepotřebuje, převládne pohodlnost, ale i tak napětí ve vztahu poleví. Světovou krizi ve vztazích mohou zastavit jen nové pragmatické přístupy. Ženy se zklidní a novou hru přijmou. Ty mladé nás, muže, potřebují snad ještě více, potřebují sociální záchranu. Jejich sociální situace u mnohých je opravdu na hraně existence. Ony pak rády nám věnují svoji přízeň. Takový přístup je vynucený a ve prospěch všech, ale kritici se ozvou. Těm sdělíme, že pro svět jsou neuspokojené ženy, zejména feministky, reálnou hrozbou.