lg_novy-svet.jpg (6683 bytes)

Nový svět

29.9.

Moc pro každého

-
Mám rád všechny lidi, bytosti, vše živé, celé stvoření. Vše se vyvíjí a nastala doba pro nová pravidla a mne těší, že se na tom mohu podílet. Co je podstatné? Vše živé, každý živý organismus potřebuje pro svoji existenci podmínky a stejně tak existenční podmínky musí být funkční a věčné. A zde jsou v konfrontaci dva světy, každý s vlastní představou, jak toho dosáhnout. Svět moci je založen na pyramidální osobní moci BOHA. Ten dříve stále rozhodoval svým vlivem o veškerém dění. Svět řádu vznikal na základě zkušenosti a tu soustředil do systémového poznání kauzality. Oba systémy mohou být funkční a také fungovaly, dokud pyramidální systém fungoval na všech úrovních. Spory o moc eliminovaly určité úrovně a systém se začal rozpadat.
Rozpad systému byl způsoben bludným kruhem moci a možností. Dokud je možností dostatek, systém prosperuje a nové možnosti si vytváří na základě pravidla "čím více, tím více". Proti tomu stojí správní řád, který proces optimalizuje a má vliv na využití možností, které jsou k dispozici. Taková situace zde nastala v období let 1860 až 1912. V Evropě hrálo dominantní roli Německo a další evropské země se snažily brát jinde a kolonizovaly svět. Následné mocenské spory pak ve válkách likvidovaly střední vrstvu a konzervativní  moc převzala iniciativu zpět na svoji stranu. 
Co dál, jaké je řešení? Společnost je schopna vytvořit existenční možnosti, to je svět Beránka, který je aktivní, ještě aby byl funkční. Mocenské spory ve správní oblasti způsobila absence Melkora a zánik úrovně Universum. Mocenské vztahy na základě spravedlivého perspektivního řádu je nutné obnovit a nesmí se na nikoho zapomenout. Kdo však přijme Knihu a rozlomí její pečetě? Každá skupina už dostala tu šanci, jenže získanou moc uplatnila jen k prosazení vlastní pozice, nikoli k prospěchu všech a vytváření nových možností. Na hodinách se objevila výzva "SOS", čas nazrál a počítá se každý den, každá hodina. Kdo si myslí, že je povolán k jednání s jinověrci o novém světě, ať se ohlásí. Čarodějky, sejdeme se na sabatu. Ještě ale musím osvobodit tři princezny.