lg_novy-svet.jpg (6683 bytes)

Nový svět

03.10.17

Čekání na rok 2100

-
Konec světa byl na rok 2000 dlouhodobě ohlášen, ale lidé na něj nebyli připraveni. Počítalo se s tím a bylo rozhodnuto, že se procesy konce světa po roce 2000 přeruší a odloží. Snad se to již konečně podaří. Pak všichni dostaneme možnost se zorientovat v nových podmínkách, přijmout vlastní program a předvést svoji podstatu, čeho je kdo schopen.    
Nyní platí pouze čtyři zákony Universa:
1 - Rytíři jsou zváni, aby prosazovali zájmy své skupiny ve shodě s Universem. Tlumí a řeší válečné konflikty a všechny projevy násilí. Věnují a také bojovým hrám a adrenalinovým (rizikovým) sportům.  
2 - Úroveň Universum působí po celé planetě, ale jen v oblasti vztahů mezi velkými skupinami. Prosazuje harmonické vztahy a řeší konflikty a násilí. Zakazuje války a násilí.
3 - Kosmické zákony jsou zobecněnou zkušeností s přesvědčením, že budou platit vždy a za všech situací. Vypíši zde ty, se kterými jsem byl seznámen.
4 - Správa společnosti je zaměřena na tvorbu nových možností, jejich využití a přerozdělení. Nesmí se dopouštět mocenské zvůle a nesmí lidem brát naději.
Pro všechny platí pravidlo "chovej se slušně a měj se dobře". Po roce 2100 se rozhodne, který subjekt (člověk, skupina, entita) přejde do nového věku a získá naději na existenci po celá čtyři příští milénia. Co rozhodne? Funkce, zapojení do společnosti, nabídka a potřeby, způsob komunikace, životní hodnoty a životní styl, je docela možné, že každý rozhodne sám o sobě podle své schopnosti se přizpůsobit a prosadit. 
Je zde jedna nová zásada, každá skupina vyhlašuje zákony a pravidla pouze pro své souvěrce, u jiných skupin (osob, kultů a církví) je nelze prosazovat a uplatňovat. To se týká správních i duchovních skupin.
Tak se nyní rozejdeme, každý do svého světa, kde bude hledat vlastní identitu a způsoby zapojení do příštího věku. Nový věk bude řešit vztahy a bude trvat 3 milénia společně se současnou civilizací. Pak dojde k dalším velkým změnám. Každý se předvede, co v něm je a čeho je schopen a pak bude čekat, jak bude přijat.
Budeme rozlišovat vnější vztahy jako službu pro všechny a vztahy vnitřní, ve svém soukromí, kde si rozhodneme vlastní pravidla a životní styl.
Tato direktiva se týká všech, osamělých, malých i velkých. Přeji všem úspěch.
.