lg_novy-svet.jpg (6683 bytes)

Nový svět

3.10.

Pozvání k pohodě

.
Na světě se dějí velké krutosti. Desítky lidí uhoří ve velkém domě, ženy vyhazují své děti z okna a dole se je snaží chytat pro přežití, na velkém country koncentě střelec postřílí desítky lidí a stovky jich zraní. Tři tornáda za sebou zlikvidují tisíce osobních aut a co se stalo s lidmi, se raději nepíše. Třicet let píši jak pomoci světu a odpovědí jsou pouze mentální útoky někdy k nepřežití.   Vyslal jsem dotaz, proč se to všechno děje a došla mi odpověď, že katastrofy jsou účelové k provokaci temné negativní energie a ta se pak využívá v útočné magii. Vše je tedy záměrně vyvoláno a zmanipulováno. Tak jsem se ptal dál, jaký je cíl těchto snah a přišla mi odpověď, že určité síly měly snahu ovládnout celou společnost na celé planetě a když se jim to nepovedlo, tak vše ničí. A jiné síly pravidelně ničí společenství, které přežilo dva tisíce let, protože tato doba se předpokládá dostatečně dlouhá k získání samostatnosti a svobody. Vesmírní bohové mají snahu udržet člověka v otroctví a vlivu. Kdo má tu schopnost, ať navštíví prostory Galaktické rady a Plejádské bohy s velkou hlavou. Může také hledat světelné bytosti, ani ty už nejsou.       
Vesmír je pustý, protože všechny bytosti a energie přešly k nám na planetu, aby zde plnily vůli Galaktické rady. Zde se bude tvořit nový vesmír a entita, která bude připravena, získá novou planetu podobnou té naší, protože jedině v plnohmotném těle mohou vzniknout plnohodnotné duchovní bytosti a dozrát duchovní larvy. Rozepsal jsem se ze široka, protože máme-li něco pochopit, musíme znát kauzální souvislosti. To, o čem zde píši, se týká jen někoho.  
Všechny bez rozdílu však zvu na novou cestu, do nového světa, který přijme nová správní pravidla, využijeme zkušenosti generací a vedení vyšší moci, která nedovolí zánik stvoření, pozemských systémů živých i neživých a všem zajistí splnění oprávněných požadavků. Zvu všechny bez rozdílu, aby se zde na planetě měli dobře, aby rozvíjeli a využívali své schopnosti a aby mohli svojí pílí získat životní priority, to je zdraví, láska, peníze a štěstí. Planeta je dostatečně velká k tomu, aby zde každá skupina mohla žít podle svých představ a potřeb, a aby zde každý mohl prožívat emoci, které mu dělají dobře a které ho uspokojují.
.
.