lg_novy-svet.jpg (6683 bytes)

Nový svět

5.10.17

Jaký svět si přejeme

1. člověk je správcem své planety

Možná jak se blíží volby a každý se snaží cosi slíbit, tak mne napadlo, že také se zamyslím nad tím, jaký svět si přejeme mít, v jakém světě bychom rádi žili. Určitě si to přeji pro všechny, planeta je dost velká na to, abychom mohli realizovat své utopické vize. Mít možnosti, schopnosti, ale také dlouhodobé vize. Ty si můžeme vytvořit hned a podle možností je postupně plnit.
Začít můžeme tím, že si uvědomíme kvalitu stvoření, nastavení asi 40ti fyzikálních konstant, ty se týkají například světla, gravitace, tlaku a složení vzduchu a vůbec vlastností živlů, sklon zemské osy, rychlost rotace planety, poměr souše a moří, vliv a vzdálenost měsíce, vlastnosti elektřiny, vzdálenost od slunce, velikost, stáří a vlastnosti slunce, systém koloběhu vody, podnebí a počasí, obnova kyslíku a kysličníku v ovduší, za to všechno a za další můžeme být vděčni Stvořiteli, vesmírným i pozemským tvůrcům a mnoha lidem. 
Pokračovat můžeme tím, že si uvědomíne podmínky pro život na této planetě, to jsou živly a celá příroda. O tom, jak má být koncipován život a vztahy mezi lovci a potravou, se vedly dlouhé spory. Dohoda je zde sice už dávno, ale mnozí lidé o ní neví a nejsou spokojeni se systémem potravinového řetězce. Dohoda je tato: prioritou je udržení rodů a jejich kvalita, tedy aby geneticky nedegerovaly. V přírodě působí magické síly, například skřítkové a bytosti vyšší, ti mají za úkol zajistit rozdělení všech živých bytostí na potravu a na nositele pokračování rodu. S tímto systémem je vše živé v přírodě smířeno.  
Mnoho zvířat žije u člověka a je odkázáno na jeho péči. Domácí zvířata a domácí mazlíčci. Zde jsou dva požadavky, aby domácí zvířata uznaly člověka jako svého pána a aby člověk dal zvířatům lásku a potřebné existenční podmínky. Pokud na konci jejich života člověk rozhodne o smrti, pak má být nestresující a rychlá bez utrpení.   
Divoce žijící zvířata můžeme rozdělit na ty, které žijí zcela bez vlivu člověka a na ty, o které se člověk alespoň částečně stará. Regulační vztahy v přírodě zajišťují optimální početní stavy u všech druhů, člověk si to má uvědomit a nenarušovat je. Přemnožení kteréhokoli druhu přináší problémy všem. Zánik druhů je však velkou ztrátou a karmickým zatížením pro všechny, kteří se na tom podíleli. K zániku druhů docházet nesmí. Člověk má vztahy v přírodě studovat a po seznámení s nimi je má respektovat a jednat v souladu s nimi. 
Je zde správní úroveň společnosti Universum, tedy správa nad celým světem a je omezena pouze na zajištění základních existenčních podmínek velkých a malých skupin. Prvním pravidlem je zajištění bezpečnosti a ochrany před násilím a mocenskou zvůlí, druhým optimalizace vztahů, výměna zkušeností a řešení konfliktů a sporů, prosazení platnosti kosmických zákonů, především seznámení s nimi, nakonec zajištění pravidel správy, to znamená zaměření na tvorbu možností a jejich přerozdělení. Každý má dostat to, co skutečně potřebuje. Za oprávněné požadavky se považují čtyři priority: zdraví, peníze (zdroje), láska a štěstí. Dále rozvoj a uplatnění schopností a odměna za výsledky práce. Člověk nemá dostávat, ale mít možnost získat vše potřebné vlastními silami. Dělba práce je také úkolem správy, ale na úrovních nižších.  
.