lg_novy-svet.jpg (6683 bytes)

Nový svět

10.10.

Domov a životní role

-
Jakou roli v našem životě hraje domov? Jakou plníme v domově životní role?
Zabývá se psychologie a sociologie těmito termíny? Zajdu se podívat na Google. Většina odkazů se týká náhradního ubytování pro děti a seniory, ale téma domov jako prostor mimo společnost, kde se setkávají členové rodiny a přátelé, takové téma tam možná ani není. Velké skupiny mají zájem, aby se lidé vázali se svými zájmy na ně, aby neodcházeli do kultů, rodů, rodin a svých  domovů a v soukromí si žili svým životem. S tím úzce souvisí téma životní role.
V každá době společnost přináší lidem jiné možnosti, jinou míru svobody. Bez ohledu na podmínky ve společnosti si můžeme tvořit své malé království, vlastní kult, rod, rodinu a domov. Téma je téměř bezbřehé a k tomu patří i životní styl a osobní role v tomto prostředí. Když navíc taková skupina má vlastní spiritualitu a je ekonomicky nezávislá, budí silný zájem společnosti jako alternativní subjekt, který může narušit jednotu společnosti. To si musíme uvědomit a hledat způsoby, jak rizika eliminovat. Případnou odlišnost skrýt a neprovokovat. Původně jsem chtěl psát o tom, jak si vytvořit domov, aby se tam cítili dobře všichni členové. Stálí i přátelé. Co všechno domov vytváří?  
Pojem "domov" budeme naplňovat novým obsahem, vytvoříme definici, podle které je domov místem kam patříme, kde si žijeme podle společných  představ osob zde žijících, členů rodiny i přátel. Domov je místem klidu, seberealizace, do kterého nezasahuje nic rušivého, kde se setkává technické zařízení a vybavení se snahou zúčastněných plnit očekávání, prožívání úcty a respektu, kde je přítomna solidarita a láska. Kde můžeme být sami sebou, jednat jako bychom tam byli sami a přítomní to akceptují a ocení - a naopak my také.    
Ve společnosti má pojem domov jiný význam, znamená náhradní prostor pro děti a seniory. Domov jako ideální místo setkání členů rodiny a jejich přátel neřeší. Křesťané sice tvrdí, že rodina je základem státu, ale stát to vidí jinak a rodiny nijak nepodporuje. Finanční situace, vztahy a pracovní doba to vše není ve prospěch rodiny, možnosti pro péči o potomky a jejich přípravu na život jsou sporné. Mladí lidé nejsou na život připraveni a žijí si svým vlastním životem. Pokud jsou takto spokojeni, není co řešit, ať se mají dobře.
Zde jsem jen otevřel nové téma, pro vznik a funkci dobrého domova mohu jen ukázat obecné podmínky. Dobře vím, že představy o dobrém domově se liší s ohledem na místo pobytu, možnostech, sociálním postavení rodiny, také vím, že o životním stylu rozhoduje duchovní směr, ke kterému se kdo hlásí, když se sejdou do rodiny souvěrci, vše funguje samo. Také jinověrci mohou mít pěkný vztah a dobrý domov, pokud se vyhnou tématům, na kterých se neshodnou. Pojďme si vytvořit dobré domovy, znamená to realizovat vlastní představy a vytvořit pro vztahy a spolužití nová pravidla, volná, alternativní.