lg_novy-svet.jpg (6683 bytes)

Nový svět

29.10.

Kodex charakteru a chování

-
Kodex chování Universa jsem už psal, tam se jen řeší násilí a dobré vztahy mezi velkými skupinami.
Kodexy chování si píše každá velká i malá skupina sama. Když jsem sám, nemá smysl něco takového psát. Kdo bude tvořit nový svět, jistě něco takového bude muset napsat. Já jsem kdysi vyhlásil "chovej se slušně a měj se dobře". Taky jsem psal "Jednej v dobré vůli a dobré víře". Určitě někdo kodex sepíše, ale ne jako direktivu ale jako hodnotící vztahové měřítko, jako východicko pro hodnocení světa, jeho stavu a každého jednání. Jednotlivé subjekty se od této "normality budou odlišovat", což bude vodítko pro získávání stoupenců. Někdy v sedmdesátých letech 20. století komunisté sepsali "Kodex budovatelů komunismus", začínal větou "Z celého srdce budeš nenávidět nepřátele komunismu a všemi prostředky budeš proti nim bojovat". Pak se tento dokument nějak ztratil, už jsem ho nenašel ani na internetu.    
Cítím, že jednou nazraje doba pro sepsání nadčasového kodexu normality, který nebude muset někdy někdo cudně likvidovat.
.     
Můžeme zatím přijmout tynto postuláty:
1. jednejme tak, abychom druhé neobtěžovali, ale oprávněné požadavky si prosaďme.
2. o nic se neštvěme, protože vše je kontraproduktivní.
3. neobtěžujme své okolí snahou pomáhat.
4. jednejme tak, abychom nemuseli nic skrývat.
.
.