lg_novy-svet.jpg (6683 bytes)

Nový svět

6.11.

Sešlost

-
Dostal jsem knihy. Velkou knihu. Zavolal jsem své tři dominátory a ptal jsem se jich, zda knihu přečtou. Je to krásná kniha, velká, zdobená, ale pro nás nečitelná. Tak jsem volal bytost, která mi knihu věnovala, ale nikdo se ke knize nehlásil, tak jsme se dohodli, že Knihu odložíme a napíšeme si knihu svoji vlastní. Už jsem vlastně před třiceti lety začal a nyní přišli další autoři.
Ten model je asi rutinní nebo byl plánován již delší dobu. Jde o vytvoření skupiny, ve které by byla velká skupina zastoupena mladou ženou. Ta by přinesla svědectví a vytvořila program a předala ho mladým mužům k realizaci. Volba následovníka opačného pohlaví je účelová.
Kdo se tedy sešel?
Dominantní bytostí je Čandragupta, Pán Slovanů, zastupuje Universum.
Vlastní obnovený dominantní kult je kult Beránka "Mistr Leonardo".   
Tradičním kultem je Melkor a jeho velká skupina historických entit.
Tradičním kultem je Zerubábel. Zastupuje a povznáší některé židovské kulty.
Tradičním kultem je také Taj Mahal. Mumtaz Mahal zastupuje perské kulty.
Počítá se i s Draky, ale ti se rozhodli zatím zůstat na Východě.
- Program je nadčasový, dlouhodobý, je nabídnut všem, hlavně však příštím generacím. Prioritou je stanovení pravidel v magii a stanovení existenčních mezí u velkých skupin v Evropě a jejich sociální zajištění.