lg_novy-svet.jpg (6683 bytes)

Nový svět

11.11.

Teze pro nový začátek

-
Některé kulty již vyšly na svoji cestu, plní svůj program, jiné se chystají. Každý vstoupí do nového věku podle svého, jsou zde však čtyři teze, které se nabízejí všem jako východisko.
1. apokalypsa měla přinést zničení planety a šlo o rutinní záležitost, která se zde na planetě opakovala nejméně šestkrát. Nyní však byla zastavena, protože by se již civilizaci zde na planetě nepodařilo obnovit, nejsou zdroje. Celý vesmír přišel sem a stal se pustým. Není se kam vrátit. Zde si vytvoříme nový domov na základě nového programu. Později je možné se vrátit. 
2. dosud se zohledňovaly zájmy Bohů, nyní bude program vycházet z oprávněných zájmů člověka a lidské přirozenosti. Místo božích direktiv se pro nový program využije historická zkušenost a systémové poznání.
3. když cokoli nefunguje, musí se vytvořit lepší alternativa a lidé si zvolí.
4. celý proces změn je řízený již od doby osvícení a od konce napoleonských válek a projevil se humanismem, romantikou, průmyslovou revolucí, sjednocením Německa, objevy a vynálezy, ale od jejich zneužití se distancuje. Jde také o pacifismus, New Age a podporu erotiky a rituálů spojených s nahotou, přírodou a živly. Nyní působí ve střední Evropě. V ostatních regionech mají pozemské tradiční správní síly ukázat své schopnosti.
.