lg_novy-svet.jpg (6683 bytes)

Nový svět

15.11.

Zrušit závěti jako právní nástroj

-
Přeji si, aby se zrušila možnost závěti jako právního nástroje vypořádání majetku po smrti zůstavitele.
Když někdo zemře, opouští veškeré právní vztahy, není trestán, není odměňován, ale má rozhodující vliv na vypořádání svého majetku, musí se respektovat všechna přání zapsaná v závěti, popřípadě ve všech závětích, které za svůj život napíše. To je litera zákona, ale v praxi je všechno jinak. Moje matka zemřela v půli prosince a ještě nyní, téměř po roce, není pozůstalost vyřízena a bylo mi sděleno, že někdy to trvá až dva roky. Už to je důvod pro zrušení tohoto právního nástroje.       
Hlavní položkou závěti je rodinný dům, respektive její dvoutřetinový podíl. Ona sama zařídila převedení majetku na sebe od rodičů ještě před jejich smrtí, ale sama by totéž nedopustila za svého života ani náhodou. Kdyby viděla, jak se nyní věci mají, jistě by do jednání vstoupila a přála si změnu, ale to už udělat nemůže. Stejně tak mnoho dalších zůstavitelů. Spory mezi dědici jsou nekonečné a kauzy kolem závětí jsou neuvěřitelné. Často dochází ke sporům, které všechny pozůstalé, i ty opomenuté, trvale rozhádají. 
Základní problém vidím v tom, že zůstavitel nesvolá všechny dědice a nesdělí jim svoji vůli a neseznámí je se závětí. Po jeho smrti jsou pak překvapeni a dotčeni. A pokud zůstavitel po své smrti může sledovat proces vypořádání, určitě lituje, že vše nezařídil ještě za života. Určitě konec života ovlivní jiné okolnosti, než to, zda má ještě nějaký majetek nebo zda ho již odkázal po vzájemné dohodě dětem nebo jiným dědicům.  
Jednu výhodu závěť má. Když někdo převede svůj majetek na potomky, asi nikdy se to nepodaří tak, aby byli všichni spokojeni. Zejména, když po něm mají zůstat dluhy. Když zůstavitel sepíše závěť, tak se na něj potomci naštvou až po jeho smrti a to že se rodina rozhádá mu může být po smrti jedno.
Proto si přeji, aby se závěť jako právní nástroj zcela zrušila.