lg_novy-svet.jpg (6683 bytes)

Nový svět

21.11.

Výzva

-
Moji milí, od roku 1988 se zabývám světem, společností, vztahy a systémy. Zpočátku mne to velmi bavilo, ale v posledních dvou letech to již odmítám jako velkou zátěž a nyní, před několika dny, už jsem skončit musel. Nyní, jak je vidět, mám opět potřebu se vyjádřit k situaci a marným lidským snahám. Mám jen naději, že svět je v lepším stavu, než jak ho vidím, když nemám jiný zdroj informací, než internet a sdělovací prostředky. Možná, že žiji v konfliktním prostředí, které také moji představu o světě kazí.
Jaký je můj pohled na svět vytvořený za těch dvacet let samostatného studia? Moje hlavní myšlenka: všichni jste dobří, ale byl nám vnucen chybný program, který nám vnucuje konflikty a násilí. Myslí si snad někdo, že by patřil na stranu zla, že je z principu zlý a špatný? Nikoli, každý si své skutky dokáže obhájit alespoň sám před sebou, k násilí a konfliktům nás vede svět a jeho sociální systém. Přežil pouze silnější. Ty druhé vidíme jen jako nepřátele, kteří nám nepřejí, závidí a blokují naše snahy. Utíkáme od reality, vytváříme si iluzi o světě a nevíme, co bude zítra. Mnoho lidí už nemá snahu řešit ani své soukromé záležitosti, ztratili naději a prožívají apatii a bezradnost.
Jsem si vědom toho, že může jít o moji sebeprojekci a že alespoň část populace je v pohodě. To jsou asi ti, kteří se zaměřili na své rodiny a nesledují svět. Těm přeji, aby jim tento stav dlouho vydržel a ještě posílil. Současně také připouštím, že se mnohé zachránilo, že situace měla být mnohem horší, však apokalyptické vize někdo myslel vážně a snažil se je realizovat, stejně tak depopulizační snahy a ničení Evropy, mnoho válek se také nerealizovalo, i když připravovalo. Možná si lidé uvědomili, že všechny války a destrukční akce by jim samotným nic dobrého nepřinesly. Také vnímám skutečnosti, které dávají naději, že se podaří svět napravit, harmonizovat a vnést funkčnost. 
Co mne naplňuje nadějí? Věřím v duchovní svět, který přeje člověku a lidstvu. Věřím mladé generaci, která se mi jeví jako velmi pozitivní a schopná. Věřím tomu, že se vrátí láska a napraví partnerské a milenecké vztahy, že se přestane démonizovat lidská přirozenost. Věřím také tomu, že se oslabí vliv nefunkčního státu a posílí kulty, rody a rodiny. Poznal jsem, že lidé jsou dobří a že stačí málo: zbavit se chybného programu a že je možné jej nahradit programem funkčním stranícím ne cizím Bohům a cizím skupinám, ale prostým pozemským lidem, nám všem.         
.