lg_perspektivismus.gif (2505 bytes)

Perspektivismus

18.11.

Civilizace

- Kolem podoby a smyslu civilizace se zde na planetě vede spor. Možná jde o spor likvidační, jehož vyjasnění a řešení ukončí zájmové a tvůrčí konflikty. Civilizace je nástroj stvoření pro šíření života do kosmu, živé jednobuněčné organismy jsou na připravené planety šířeny technickými prostředky.
- Melkor vznik civilizace zde na planetě odmítal a to byl hlavní důvod, proč planetu musel opustit. Přišel Beránek a jeho úkolem bylo zde civilizaci vytvořit. Civilizaci vytvořil v Médské říši a vznikl spor, který život zde na planetě podmiňuje dosud a v této době se vyhrotil. Důvodů je několik a jde o chyby v Matrixu. Prvním důvodem může být nerovnoměrný vývoj pozemských společností, druhým důvodem je nesoulad s pozemským systémem. Společenství, která zasáhla civilizace, mají vážné existenční potíže, animální společností civilizací nezasažené, mají potíží podstatně méně, ale nyní již civilizace pronikla do všech regionů a největší zájem má o Amazonii s cílem zde vytvořit poušť. Pro přežití musíme tato témata řešit.
- Zde v tématu pozemské přirozenosti a funkční civilizace se setkávají snad všechny sociální a správní problémy. Situace se změnila zásadním způsobem, když duchovní podstata z celého vesmíru přišla sem na planetu a zde zanikla. Jde o konec světa, ale vesmíru, nikoli planety. Síly Stvořitele jsou zaměřeny pouze na naši planetu a pro zastavení konfliktů lze očekávat změny a opatření přesahující lidské chápání. Potíž je v tom, že tyto síly neakceptují lidskou pozemskou přirozenost a optimální perspektivní program není ani zde. Kde je chyba?
- Ideální podmínky pro vznik civilizace zde byly vytvořeny před čtyřmi milénii a ještě dnes jsou likvidovány konkurenční civilizací. Civilizace je tvořena na základě sporu a negativní energie donucení, to je snad následek konkurenčních bojů. Civilizace nerespektuje pozemskou přirozenost a likviduje pozemské zdroje. Lidstvo vidí jako "trvale hříšné" a odpírá priority zdraví, peníze, láska a štěstí. Současně také člověka zotročuje a blokuje osobní duchovní růst. V celém světě se objevují vážné existenční problémy.
- A řešení? Společnými silami přežít likvidační tendence a věřit, že jsou zde síly jednající ve prospěch člověka. Lidem vrátit jejich čtyři priority, dát jim schopnost uspokojovat své potřeby vlastními silami a ukončit likvidaci přírodních zdrojů. A tvůrci civilizace aby akceptovali lidskou existenční zkušenost a pozemskou přirozenost.  
-
-