home

HERMESIS               

Změny v mocenské správě

02. 07. 2022

.
Každá změna v oblasti duchovní vždy přinesla velké změny v oblasti politické správy. Když se změnila spiritualita, k moc přišli noví bohové, měnila se moc, státy zanikaly a nové vznikaly. Přišly nové generace. Ty současné děti mají pozemský původ a přicházejí odněkud mimo naši planetu. Můžeme ocenit jejich schopnosti a morální kvality. Jde o jednu z podmínek úspěchu ve změně společnosti.
Zástupná politická moc, politické strany, vznikla v období Velké francouzské revoluce a pokud nepřijme akční ideologii, kterou by mocní všeobecně přijali, pak zase zanikne, moc ve společnosti bude uspořádaná zcela novým způsobem.   
Současná válka na Ukrajině odhaluje problémy moci a očekává se, že ji ukončí nové smlouvy a dohody. Zatím je to tak, že si každý myslí, když na to má, že může mocensky zasahovat do kterékoli společnosti. Rusko nemá žádné právo ovládnout Ukrajinu, ani její část, Ukrajinská elita, která rozvrátila hospodářství, utekla. Před odpovědností asi neuteče. Amerika hledá nové zdroje pro svoje zničené hospodářství a posílání zbraní na Ukrajinu nikomu štěstí nepřinese. Britské žondléře pochytali a nic dobrého je nečeká. Svůj vliv uplatňuje také osmanské Turecko. Jediné právo však mají prostí Ukrajinci, nikdo jiný. 
Všechny procesy po roce 1980 směřovaly k nápravě starého správního systému, svět rady však striktně odmítl. Po roce 2001 dosud jde o likvidaci starého systému a podporu systému nového. V čase letošního letního slunovratu došlo k přenosu světské moci na nový systém a dál působí spirituální moc na úrovni Universa, tedy působí celosvětově. Dává naději, že nebudou války, přírodní katastrofy a nemoci.
Jak řešit konflikt na Ukrajině a obecně konflikty další? Neradím panovníkům, ti to dobře znají. Sděluji svůj osobní názor svým čtenářům.
1) když chceme cokoli změnit, opustíme starý systém a musíme mít připravený nový, který by měl být všeobecně přijatelný. Nějakou ideologii nebo systémový progfram.
2) nový program mohou připravit a předložit všechny zúčastněné strany. Programy konzultovat ještě před setkáním, před jednáním o míru nebo příměří. Na konferenci pak řešení přijmout.
3) je nutné vybrat a vyškolit správce a politiky, vytvořit fungující správu a chránit systém před zneužitím mafií a zbohatlíky.
4) je otázkou, zda uspořádat "demokratické" voby. Systém zástupné moci a zmanipulované volby působí více škody než užitku.