lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

05 - vztahy v rodině

1. osobnost: o vztazích s lidmi a o životním stylu rozhoduje především naše osobnost, je velký rozdíl mezi konformními lidmi, kteří chtějí být vedeni a lidmi tvůrčími, kteří chtějí jednat samostatně, anarchálně, rozdíly jsou i ve vrození a váze osobnosti. Pro všechny pak platí tato všeobecná pravidla:    
2. schopnosti: měli bychom si být vědomi svých schopností, dobré rozvíjet a špatné tlumit. Vztahy s lidmi rozhodne naše charisma, láska k lidem, dobrá komunikace, schopnost pobavit, vcítit se a sdílet prožitky druhých, být potřebný a ve správné míře odpovědný a bezstarostný, protože všeho s mírou.
3. zdraví: zdraví sice určuje veškeré naše jednání, ale vztahy s lidmi ovlivní jen málo, snad jen téma hovoru a pomoci. Starší lidé se scházejí, aby si o svém zdraví mohli povídat, svěřit se a dozvědět se, který doktor je lepší, které léky kdo bere a jak mu pomáhají. Lidské vztahy však zásadním způsobem mění vážné nemoci. To je ovšem téma mimo tuto poradnu.    
4. peníze: rozhodují o vztazích zcela zásadním způsobem. Kdo má peněz dost, má je proto, že je umí udržet. Rozumné nakupování a udržení peněz je stejně náročné, jak je získat. Někdo peníze nemá a hledá, jak je získat. Lidé s dluhy se těžko seznamují, kdo má peněz moc hodně, také to nemá snadné. V nejlepším případě peníze žádný vliv na vztah nemají.
5. láska: pro neformální a partnerský vztah je láska výchozí a cílovou hodnotou. Jsem přesvědčený o tom, že může být láska na celý život, pokud splníme hodně podmínek. Některé zde připomenu: souvěrci na shodné duchovní cestě, společné úspěchy, důvěra, spolehlivost, plnění očekávání, optimální frekvence setkání a komunikace, pochvala a kompliment, radost ze společné nahoty, erotika a důvěrnosti, vyřešené staré vztahy a vztahy s okolím, shoda ve financích, absence závislostí, schopnost empatie a soucitu, spirituální podpora, společné plány a zájmy, názorová shoda, dostatečné uspokojování všech potřeb partnera, naopak skromnost a nenáročnost. Partneři musí mít důvod si jeden druhého vážit a nesmí dlouhodobě vadit nějaké chyby. Když mnohé není splněno, partneři jsou spolu dál, ale láska se vytratí.
6. štěstí: člověk si zvykne na dlouhodobý stav, ale citlivě vnímá jeho změny. Máme očekávání, jak co dopadne, když to dopadne lépe, prožíváme štěstí, když to dopadne hůře, máme pech a smůlu. Často o našem štěstí rozhodnou naši průvodci, pak jim pošleme vděčnost a poděkování, přenecháme jim větší díl starosti, jim to vyhovuje a my se dočkáme dalšího štěstí. Bez přízně osudu nás štěstí nečeká.
7. uplatnění: když něco umíme, když se o tom ví a lidé nás o službu požádají, pak jsme se uplatnili. V takovém případě odvedeme dobrou práci, abychom měli dobrou pověst a naši klienti-zákazníci nás doporučili dál. V partnerských vztazích se uplatníme podle svého věku, charisma a podle toho, jak jsme schopni plnit požadavky a potřeby partnera. Když nemáme co nabídnout, od vztahu si moc neslibujme. Doporučuji přistupovat ke vztahům pragmaticky, řešit vztahy jako formu spolupráce.
8. ocenění: každý chce být dobře oceněný, každý chce dosáhnout uznání a každý to dělá podle svého jinak. Protože o tom víme, partnera chválíme a projevujeme uznání a úctu, ženám sdělujeme komplimenty. Tato forma komunikace vždy sbližuje a spolu se všemi způsoby obdarování zlepšuje vztahy.
9. spiritualita a duchovní cesta: Každá duchovní orientace má na vztahy vliv. Křesťané kladou důraz na rodinu a věrný vztah, Mormoni mají snahu žít jeden muž a dvě ženy, někde na společnou cestu nastupují souvěrci, jiné musí mít nekonformní jedinec konformního průvodce a hlídače. Pozemské (pohanské) kulty v souladu s lidskou přirozeností preferují volné vztahy plné lásky a sexuální magie, vesmírné kulty zase lidský partnerský vztah vůbec neřeší, protože chtějí mít člověka sami pro sebe. Musíme o tom vědět a dát do shody svůj vztah a duchovní cestu, příslušnost ke kultu nebo církvi.
10. vztahy a komunikace: vztah se sešel kvůli svému programu a s ohledem na funkci, kterou má plnit, se řeší i komunikace. Rozhoduje frekvence, jak často, pak forma a obsah. Také úsměv je formou komunikace. Pochválíme, sdělíme kompliment, při setkání pěkně pozdravíme, při loučení také. Jde o rituál, při kterém vyjádříme svoji spokojenost, že je vše OK a nic se řešit nemusí. Zbytečné informace nesdělujeme, ty obtěžují, ale na straně druhé máme zájem, aby partner sdílel naše starosti a zájmy, tak o nich mluvíme.
11. vztahy v rodině: rodina a domov má být azylovým prostředím, kde najdeme klid, pohodu a zájem. Životní hodnoty a styl určuje duchovní cesta, tradice rodu, názory členů rodiny a způsob, jakým se řeší problémy a zajišťuje prosperita. V komunikaci se zaměříme na témata, která nás spojují a minimalizujeme témata, která by vedla k hádkám. Více osob v rodině může být sociální výhodou. Když se doma můžeme chovat tak, jako bychom zde byli sami, je to výhoda, kterou akceptujeme i pro druhé. Společná nahota sbližuje.
12. partnerský vztah: životního partnera máme zpravidla jen jednoho, ale partnerů pro další činnosti můžeme mít více. Spojují nás společné zájmy a společné úspěchy. Je důležité plnit společný program a dodržovat dohody. Partnerství je také forma soukromí a co prožijeme s partnerem, nesdělujeme sami dalším lidem.
13. životní styl: ten může být skutečně velmi rozdílný. Od osob vyloučených z okraje společnosti až po bohaté prominenty. Životní styl může ubíjet nebo povznášet. Kdo nemá peníze, je pasivní a je nucen přijmout jakoukoli práci, včetně otrocké a proti svědomí. Kdo má peníze, snaží se podnikat, uplatnit svoji tvořivost a také realizovat aktivity se silnými prožitky.
14. prožívání, spokojenost, radosti: prožívání pozitivních emocí je formou odměny a záleží na osobní dispozici. Spokojenost se dostaví po úspěšném dokončení díla, radost prožíváme, když naše záměry skončí lépe, než jsme čekali, proto pozor na vysoká očekávání. Společné prožívání všech prožitků a emocí je ještě silnější. Neklid nám motivuje k aktivitě, na úspěch a pohodu bychom měli reagovat odpočinkem a relaxací.
lg_poradna.jpg (6582 bytes) 15. nahota, erotika, sexík: toto je velmi citlivé téma ve vztahu s lidmi. Na společnou erotiku si zpravidla musí partneři zvykat a nelze ji uspěchat, určitě sbližuje, ale ukončení může přinést velkou nevoli u opuštěného partnera. Pohlavní styk kromě věrného partnera může být rizikový, ale pro příjemné prožitky a sexuální magii není nezbytný. Očekávám uvolnění v této oblasti.
16. realizace plánů: spolupráce při plnění záměru je hlavním obsahem každého vztahu a podle společného úspěchu lze každý vztah hodnotit. Dodržení dohod a plnění očekávání posiluje důvěru, ale také závislost. O všech změnách ve vztahu a záměrech je dobré partnery co nejdříve informovat.
17. strava: snaha společnosti nás všechny nasytit je na hranici možností, tak se stane, že potraviny naše tělo poškozují a my tloustneme. Je tedy dobré volit pestrou stravu a jiné zdroje. Naše tělo si řekne, jakou stravu potřebuje, ale když nejsme sami, jíme to, co je připraveno. Kdo chce být štíhlý, musí jíst kvalitní zdravé jídlo. Ve výhodě jsou partneři, kteří mají stejné chutě.
18. vztahy s rodiči: ty bývají hodně specifické. Rodiče svým dětem vše dají nebo je připravují na život a vedou k samostatnosti. Rodiče mají snahu rozvíjet talent, vést děti svoji cestou a podle svých představ a děti to buď přijímají nebo si později vytvoří modely chování vlastní. Rodiče do života svých dětí nezasahují svojí snahou pomáhat, čekají až dospělé děti o pomoc požádají. Rodiče mají své děti na život připravit tak, aby později pomáhaly ony jim a nepotřebovaly pomoc rodičů až do smrti.
19. vztah k dětem: rodiče mají své děti připravit na život tak, aby byly samostatné a úspěšné. Každý má ale jinou představu o roli svých dětí v dospělosti. Často si přejí, aby děti šly jejich cestou a pak je může překvapit, že děti mají jiné schopnosti a sklony. O výchově rozhoduje tradice rodiny a rodu, víra a společenská situace. Je nutné rozpoznat talent dětí a rozvíjet ho.
20. vnitřní klid a pohoda: moje psaní má za cíl ukázat všechny souvislosti upravující vztahy, jsou to podněty, které si musí vyhodnotit každý sám. Věřím tomu, že zde každý najde svoji možnost pro zlepšení vztahů. Kdo je v pohodě a se vztahy je spokojený, tomu přeji, aby to vydrželo co nejdéle.