lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

06 - hledání partnera, hledání vztahu, nový vztah 

1  jaký máte nyní vztah: nového nebo dalšího partnera hledají lidé osamělí, kteří se se svojí samotou ještě nesmířili. Buď jsou zcela sami nebo mají vztah který jim nedává vše, co od vztahu očekávají. Každý jsme jiný a každý máme nějaký ten nedostatek, který ztěžuje navázání nového vztahu, ale to se týká mužů i žen a dává to oběma naději na úspěch. Jen vědět, co máme nabízet a co je lepší skrývat.     
2  zda na Vás někdo myslí: můžeme hledat vysněného partnera a přehlédneme, že na nás někdo myslí, že někdo, koho známe, si přeje s námi vztah navázat. Nejprve tedy prohlédneme své okolí a navážeme kontakt se všemi, kteří to přijmou. Čím více máme kontaktů, tím větší je naděje, že vztah najdeme. Měli bychom vědět, že základem vztahu je spolupráce a realizace společných zájmů a cílů.     
3  zda vztahu osud přeje: vliv osudových sil je pro navázání a udržení vztahu rozhodující. Všímáme si proto, kde máme štěstí a kde to naopak nevychází třeba proto, že děláme chyby. Většinu vztahů navážeme nebo ukončíme s pomocí a vlivem duchovních průvodců.     
4  jak moc velký zájem o vztah volný: Vztah může být volný nebo věrný, vše záleží na dohodě a všichni máme v partnerském vztahu stejná práva. Zpočátku jde o vztah volný, který nás ani partnera k věrnosti nezavazuje. Takových vztahů bychom snad stihli současně dvacet. Jak se vzájemně poznáváme, na základě oboustranného zájmu se v některém vztahu sbližujeme a jiný vztah se vytrácí. Neslibujeme nic, co nemůžeme splnit. Po základní dohodě již nic neplánujeme, zejména ne podrobné detailní plány a spíše improvizujeme. Je lépe předávat energii než informace, sdělujeme pochvaly a komplimenty, nasloucháme a snažíme se dávat partnerovi to, co od vztahu očekává.
5  jak moc velký zájem o vztah věrný: věrnost souvisí s tajemstvím, se sounáležitostí a spolehlivostí. Především ženy chtějí mít svého partnera je pro sebe, ovšem dalším svým vztahům se nebrání. Vyžadovat věrnost jako formu vlastnění partnera, je chyba. Pokud jde o manželství, tak to není vztah, ale legislativní úprava vztahu a ta současná je pro vztah nevýhodná, proto se nejedno manželství rozvádí.    
6  finanční možnosti: sociální a finanční možnosti jsou pro navázání trvalého partnerského vztahu často rozhodující. Zda máme pro partnera pelíšek a misku? Jistěže má každý jiné představy a jiné požadavky, ale nikomu se nechce jít do horšího. Ženy s více dětmi a osoby zadlužené mají hledání ztížené.     
7  časové možnosti: než partneři začnou bydlet spolu, musí se někde a někdy scházet. Také chtějí mít na sebe dost času. Ti, kdo jsou v práci od rána do večera a mají nepravidelnou pracovní dobu, mají velký problém s volbou doby a času pro setkání. Když jde pracovní dobu upravit nebo když se na setkání najde snadno vhodný termín, je to jistě výhoda. Někdy je proto snaha změnit zaměstnání.    
8  podpora osudových sil: věřím, že vliv osudových si se vždy při hledání vztahu projeví, ale rozhodující je v případě, že partnerský vztah je předurčený s ohledem na sociální podmínky a plnění životního úkolu. To se může změnit při volbě nové osudové cesty, obrácení k nové víře.    
9  podpora širší rodiny: nikdo nevstupuje do vztahu zcela sám, to se týká zejména trvalého vztahu, kde má partner vstoupit do druhé rodiny. Jsou zde rodiče, děti, přátelé, sousedi a také neukončené vztahy. Je důležité pro vztah, jak je nový partner do rodiny přijat. Žena bývá přijata až když přivede potomky.
10  vliv expartnera: neukončené vztahy bývají příčinou mnoha problémů a mohou nový vztah blokovat nebo ukončit. Expartner může působit potíže finanční, sociální nebo působit konflikty přes děti. Tyto vlivy se řeší jen obtížně, zejména pokud jsou zde překážky legislativní. Společnost by měla přijmout zásadu, pokud se rodič nemůže stýkat se svými dětmi, tak aby nemusel ani platit výživné.
11  ukončení předešlého vztahu: pro navázání nového vztahu je způsob ukončení vztahu předešlého důležitý. Nový vztah si můžeme připravit, ale zcela jej lze přijmout až po bezkonfliktním ukončení vztahu předchozího. Opuštěný partner má být s novou situací smířený, ale to zpravidla nastane až s novým vztahem a po vyrovnání všech finančních závazků. V současné době dluhů a sociální nejistoty to může být problém.
12  současný partner: nikdo nebývá zcela sám ani na samotce. V životě máme celou řadu vztahů partnerských, rodinných, pracovních, zájmových, současných i minulých, zjevných i tajných, trvalých i občasných, aktivních i vyčkávajících, vždy jde o nějaký důvod vztah udržovat a také nějaký společný plán nebo záměr. Každý vztah je možný jen na základě svobodného rozhodnutí a musí být dány podmínky za kterých je možné vztah opustit, ukončit. Každý vztah má svoji optimální doby setkání, nelze být stále spolu a dlouhé odloučení bez kontaktu také může vztah ukončit. Je dobré si to uvědomit pokud vztah nějak řešíme, ale jinak je lepší vztah neřešit a improvizovat.    
13  společné bydlení: pro společné bydlení jsou zapotřebí určité osobní zvyklosti a schopnosti, partner by měl přicházet z podobného životního prostředí sociálního a názorového. Oba by se měli do budování domova zapojit, ten, kdo stojí bokem, nemá pak k domovu žádný vztah. Proto si rozdělíme kompetence a úkoly. Zpočátku chceme být co nejvíce spolu, později začnou vadit opakující se chyby a názorové neshody. To později vede ke krizi, která bývá řešena rozvodem. Partneři a manželé tuto situaci však mohou řešit uvolněním vztahu a jeho přeměnou na vztah sociální. Své zájmy a lásku mohou hledat ve vztahu jiném, později se vztah změní v solidární a partneři mohou být rádi, že spolu zůstali. Společné bydlení předpokládá společné vytvoření domova do kterého se rádi vracíme. 14  co od vztahu očekáváte: vždy bychom si měli ujasnit jaký chceme mít vztah a co od něj očekáváme. Se svými základními představami pak hned zpočátku seznámit partnera a naopak. Pak už se k základnímu programu není nutné vracet, stačí ho realizovat a improvizovat. Běžné vztahy jsou normalizované a i když je neřešíme, je zde očekávání, které lze předvídat a upravit v průběhu vztahu.  
15  reálné představy: společnost má snahu idealizovat rodinný život a tak hlavně ženy do vztahu vstupují pod vlivem idealizace a vysokého očekávání, které se může změnit ve zklamání. Reálné představy získáme až v průběhu vztahu, pokud ovšem dokážeme svému partnerovi naslouchat a vzájemně si vyhovět.     
16  co všechno můžete vztahu obětovat: s každým novým vztahem měníme svůj život, každý vztah vyžaduje nějakou tu pozornost a to platí především o rodinném svazku. Měli bychom vědět, co všechno musíme pro nový vztah obětovat nebo ukončit a jaké povinnosti budou s novým vztahem spojeny.     
17  kde partnera hledat: seznamování se věnovala kniha "Namlouvání", vydaná časopisem Mladý svět, shrnutí příběhů ze života, které čtenáři poslali do časopisu. V naprosté většině příběhů proběhlo seznámení zcela spontánně kdesi venku při běžné aktivitě. Dnes máme další možnosti, Internet, tématické diskuse, sociální sítě, seznamky, chce to jít mezi lidi a komunikovat. Kdo má atraktivní vzhled, seznámí se při osobním kontaktu, kdo nespoléhá na svoji krásu, seznamuje se po Internetu na základě názorové harmonie.     
18  zkušenosti z předešlého vztahu: každý vztah je prověrkou našich sociálních a komunikačních schopností a ve vztahu své schopnosti zdokonalujeme pro vztah současný i nový. V ukončeném vztahu necháváme své chyby a odnášíme si své zkušenosti. Jen je nutné vztah ukončit vhodným způsobem, vyrovnat dluhy. Když opuštěný partner má snahu stále se připomínat, jediná možnost je nereagovat. Vztah je však ukončen až poté, co mají oba své nové partnery. Je dobré se k ukončenému vztahu už nevracet.     
19  taktika při hledání nového vztahu: podobně jako při hledání zaměstnání ukazujeme své přednosti, které mohou příštího partnera zajímat. Také sdělíme, jaký vztah si přejeme mít, zda trvalý nebo občasný nebo jen flirt, sociální, zájmový, milenecký, příležitostný a také nasloucháme novému partnerovi, s jakou představou on do vztahu vstupuje. Mnoho informací a podrobné plánování škodí, spíše sdělujeme pochvaly a komplimenty, můžeme hrát hru na dobyvatele, ale abychom nevyděsili. Však na dobré poznání partnera je dost času.     
20  vztahy nenaplněné: je nutné upozornit na vztahy marné, to jsou ty, kdy měsíce a roky máme snahu získat přízeň jedné osoby a stále bezvýsledně, žádný posun, minimální zájem o vztah a setkání se nemění. V takovém případě se na vztah nevážeme, není nutné ukončit snahu, pokud druhá strana o ukončení kontaktu nepožádala, ale hledat vztah další. Však některý vyjde, potom včas oznámit změnu. Pro jeden vztah se rozhodnout a ostatním oznámit změnu vztahu na kamarádský.     
21  budoucnost s novým partnerem: každý vztah, ve kterém spojíme své životy, změní naši i jeho budoucnost a životní styl. Je dobré, když k velké změně nedochází nebo ještě lépe, když vztahem vyřešíme své touhy a problémy. Je dobré si toto včas uvědomit.     
22  dluhy a úspory: dnes je více než desetina osob zadlužená. Velké dluhy jsou překážkou vztahu, záleží na svobodném rozhodnutí nového partnera, zda je ochoten se splácením pomáhat, pro někoho je to příležitost k důkazu své lásky. Zátěží pro vztah mohou být nezaopatřené děti nebo nemoc a handikap partnera, jeho chorobné závislosti, neb nikdo není dokonalý.     
23  shodné názory: nejlépe, když se do vztahu scházejí souvěrci. Rozumí si v životním stylu, postupu při řešení běžných situací, mají jednotný názor na výchovu dětí i na využití volného času. Vztah jinověrců nebývá duchovně podporován. Je zde úskalí, že souvěrci se mohou obtížněji asimilovat do společnosti a nemusí mít schopnosti pro dobré řešení každé situace. Je to však předpoklad pro dobrý a harmonický vztah.     
24  společné zájmy: těch může být mnoho a sexík a láska je zárukou trvalého vztahu. Do nového vztahu je dobré vstupovat jako do spolupráce. Uvědomit si, co budeme společně dělat a co bude dělat každý sám. Vztah ve kterém společný zájem chybí, může pokračovat z nutnosti, třeba kvůli dětem nebo jako vztah sociální.
lg_poradna.jpg (6582 bytes)