lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

07 - partnerský vztah

Manželství není vztah, je to legislativní úprava vztahu a jeho funkcí.
Nejčastější příčinou krize ve vztahu je snaha jednoho z partnerů druhého ovládnout.
1. jaký máte nyní vztah: pro hodnocení vztahu je podstatný subjektivní pocit, osobní představa o ideálním vztahu a dostupné možnosti změny. Každý z partnerů vztah hodnotí jinak. Jeden má snahu ze vztahu odejít, druhý se snaží jeho odchodu zabránit. Objektivní hodnocení vztahu by snad mohli mít přátelé, kteří se častěji s partnery scházejí. Jejich dobré rady mohou partnerům pomoci. Každý partner však může řešení vztahu vidět jinak, podstatné je, aby chtěli zůstat spolu.
2. jak je ve vztahu spokojená žena: žena je jiná před dětmi a s dětmi. S příchodem dětí se její život mění a zejména v prvních letech ji děti plně zaměstnají. Od partnera čeká pomoc, oporu, solidaritu a na romantiku, lásku a sexík už myslí méně. Až děti vyrostou, může mít snahu vše dohnat.
3. jak je ve vztahu spokojený muž: asi pro všechny platí, že mají zájem se na dění v rodině podílet, když vše ovládne žena, muž se neuplatní a to mu vadí, pak může vadit nadměrná zbytečná komunikace, mnoho pokynů a povinností, neshody ve financích a absence společných zájmů.
4. jaký vliv má na vztah žena: vliv na vztah může být skutečně velmi rozmanitý s ohledem na představy partnerů o ideálním vztahu, o představách co se smí a nesmí, tradici rodiny a rodu, kultovní příslušnosti a také schopnosti partnera se prosadit. Žena je schopna vztah a domácnost zcela ovládnout, zejména pokud je ve svém prostředí a muž k ní přišel.
5. jaký vliv má na vztah muž: muž zpravidla přenechá starost o vaření, praní a úklid ženě, sám se věnuje údržbě bytu, nákupům, zahradě a akcím mimo rodinu. Když nemá partner doma prostor k seberealizaci, tak je mu domov cizí a hledá si vztahy jinde, to platí pro muže i ženy stejně.
6. vliv širší rodiny: ten může být jen minimální nebo velmi silný, zejména v rodině vícegenerační. Výhodou je lepší sociální zajištění a pomoc s výchovou dětí. Problém nastává pokud má některý člen rodiny snahu řídit ty druhé, mluví jim do jejich života a snaží se prosadit své zájmy a názory. Je jedno, zda v dobré nebo zlé vůli.
7. vliv zaměstnání muže: jedná se o finanční ohodnocení a kolik času věnuje rodině, zda si nosí práci domů a také jaké má vztahy a známosti, které by rodina mohla využít.
8. vliv zaměstnání ženy: také zde jde o finance a pracovní dobu. Učitelky se prosazují i doma a ženy prací znavené vyžadují zvláštní péči rodiny. V ideálním případě mají ženy dost peněz, čas a energii pro své děti.
9. vliv přátel a známých: to je dobré pro společenský život a společné zájmy, někteří pomohou ve výjimečných situacích, jen nesmí jednoho z partnerů navádět proti druhému.
10. erotika, sexík: když erotika a sexík fungují, tak se o vztah bát nemusíme. Zpravidla jeden z partnerů chce sexíku více, tak druhý to dohání u erotických obrázků a videa. Když jinde, také to nemusí být krizovka. Občasný milenecký vztah může být manželství prospěšný.
11. jaká je komunikace: muž musí slyšet pochvalu a žena komplimenty. Problém mohou dělat nesouhlasné názory, zbytečná komunikace, urážky, napomínání a také lhaní. Osvědčila se zásada: říkám vždy pravdu, dobře mu/jí tak, neměl/a se ptát. Komunikace má být účelová. Když partner nechce druhého poslouchat, může ohluchnout, ale v jiném prostředí se sluch zase obnoví.
12. společné plány: názorové shoda, společné zájmy a plány nejlépe udržují každý vztah, protože základem každého vztahu je spolupráce. Je dobré se věnovat tomu, co spoluje a omezit komunikaci o tom, co rozděluje a co jeden z partnerů odmítá.
13. předsudky a názorová shoda: každý si přináší do vztahu hodnotová měřítka a snaží se je zde uplatnit pro své čisté svědomí. Partner to může mít jinak a rozdíly se mohou jako problém promítnout do přijetí společného programu. Doporučuji přijmout zásadu, když si partner myslí, že je dobré něco společně realizovat, třeba jít na nuda pláž, tak přenést na něj odpovědnost a podřídit se. Když je malér, už se akce opakovat nemusí. Předsudek znamená, že si někdo zakazuje co zakázáno být nemusí. To je možné konzultovat s dobrými přáteli a poznat jejich názor.
14. vyřešené finance: hodně hádek vzniká kvůli financím. To se spolehlivě vyřeší tím, že každý z partnerů odvede příspěvek na povinné a provozní výdaje rodiny a se zbytkem si naloží podle svého. Takové právo mají oba partneři.
15. vyřešená dělba práce: partneři si musí práci doma rozdělit podle svých schopností a rodinné tradice. Vykonání určité práce je spojeno s odpovědností a seberealizací. Svěřenou práci si každý vykonává podle své představy bez cizí direktivy. Když jeden z partnerů nemá doma svůj realizační prostor, spolehlivě se ohlíží po jiném vztahu, protože to není jeho domov. Dělba práce se netýká všech prací, mnohé práce, zejména spojené se sebeobsluhou, provádí všichni členové rodiny.
16. dořešené staré vztahy: ty mají být uzavřené, to znamená, že oba partneři mají mít vše vyrovnáno a pokud se ještě kontaktují kvůli dětem nebo jinému závazku, má být vše dohodnuto a dohody akceptovány. Pokud je zde vztah nový, tak má mít nový partner jistotu, že se starý vztah již neobnoví. Dohoda o vztahu po vztahu může být jakákoli, ale má být pro všechny přijatelná a její realizace nemá působit problémy.
17. jiné partnerské vztahy: každý vztah je formou spolupráce a každý má vědět, co jeho partner očekává, jakou má o vztahu představu a má mít snahu ji splnit. To se zpravidla plní v každodenní praxi a ve snaze se přizpůsobit a vyhovět. Partner však nemůže splnit všechna přání svého protějšku a je lepší si přání splnit jinde, než naléhat na partnera, aby vyhověl. Když žena nechce jít na fotbal nebo na pivo, tak jde muž s přáteli. Když muž nechce jet s partnerkou na kole, tak ji pustí s přáteli nebo se sestrou.
18. věrnost nebo volný vztah: tato položka vztahu se řeší až později, až všechny důvody pro vztah ztratí svoji platnost. Vztah zevšední a láska se vytratí. Pokud partneři chtějí cokoli řešit v jiném vztahu, pak na to mají stejná práva.
19. společné úspěchy: když mají partneři nebo manželé společné zájmy a jsou úspěšní, vztah to posílí. Zpravidla však jsou úspěšní každý sám a partner projeví uznání a pochválí. Dobře je nám tam, kde jsme úspěšní a kde nás uznávají. Je to forma odměny a budí příjemné energie uspokojení.
20. jak vztahu přeje osud: můj názor je ten, že o vztahu rozhodují osudové síly. Osud má snahu dávat k sobě lidi, kteří budou ve vztahu úspěšní a spokojení. V tom se kulty liší. Někde se scházejí souvěrci, jinde dávají k nekonformnímu alternativci hlídače a andělské kulty vztahy nepodporují, mají se ženami jiný záměr. Ženy, kterým andělé pomáhají, se po své smrti mezi anděle zařadí a pomoc si odpracují. Osud do vztahu vybírá partnery tak, aby vztah fungoval.
21. příprava dětí na život a na vztah: děti napodobují své rodiče a lze říci, že tak, jak se chovají rodiče k dětem, tak se později budou děti chovat ke svým dětem. Rebelové, kteří nepřijmou modely chování svých rodičů, později si vytvoří modely chování své vlastní. Rodiče ve svém vlastním zájmu rozvíjejí schopnosti svých dětí a učí je samostatnosti, aby se o ně nemuseli starat až do do dospělosti. Výchova se obvykle podřizuje plánované životní roli, kterou má potomek zastávat.
22. manipulace, zábrany, bloky: lidé si neuvědomují sílu myšlenky a tak mohou svým vlivem někomu zkazit vztah. To se projeví bezdůvodným odchodem, novým nekritickým vztahem, problémy s komunikací a třeba i násilím. To způsobují opuštění partneři, závistivé kamarádky, maminky, které chtějí zpět svého synka, některé firmy a také duchovní cesty, především reiki, andělské a vesmírné kulty. Vztah se kazí a rozpadá, i když se oba partneři trvale snaží o nápravu. Nejprve je nutné vyloučit chybu v jednání a komunikaci vůči partnerovi a pak pomůže jedině odstranění temné energie a když je původce aktivní, tak i jeho spirituální schopnosti.
23. snaha a tendence ukončení vztahu: dnes není jednoduché ukončit vztah, pro většinu z nás je to spojeno s velkými finančními výdaji a sociální nejistotou. Vztah je nutné ukončit dohodou a souhlasem obou partnerů. Druhou možností je ponechat ve vztahu sociální a solidární funkci a vše ostatní řešit a prožívat jako singl včetně nového vztahu.
24. perspektiva vztahu: věřím v lásku na celý život, ale musí být pro to splněny podmínky. Schopnost dobré komunikace, shoda sociální a názorová, společné zájmy a dodržení společných dohod, které mohou být zcela podle vůle a zájmu partnerů.
lg_poradna.jpg (6582 bytes)