lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

07a - milenci, bokovka

1. jaký máte nyní vztah, jak se líbí: člověk potřebuje ke svému životu lásku a kdo ji nemá, všechny své potíže a neúspěchy mnohem hůře snáší. Kdo má lásku a sexík, ten sebevraždu nespáchá. Mezi lidmi je málo lásky a tak každý vztah plný lásky bychom měli podporovat. Společnost založená na strachu a násilí lásku nepodporuje a tak, i když jsou milenecké bokovky běžné, lidé, hlavně ženy, mají snahu je skrývat. Mileneckou bokovkou se řeší absence lásky v manželském vztahu, který již po letech zevšedněl a stal se jen sociálním rodinným zázemím, což je ovšem také důležitá funkce vztahu. Potřebu lásky máme všichni, ale řešení je velmi individuální. Až bude společnost akceptovat mimomanželské a mimopartnerské vztahy, situace se zklidní, lidé budou spokojenější a manželské hádky nebudou tak časté. Lidé jinde hledají to, co jim ve vztahu chybí a tak mimomanželské vztahy mohou mít mnoho podob, stejně jako láska. Nemusí jít o sex, může jít o přátelský vztah, pochopení, podporu, společné aktivity a zájmy, občasné setkání nebo komunikaci na dálku.
2. o jaký vztah má zájem žena, jakou má pro ni cenu: to je velmi individuální, muž i žena jinde hledají to, co v trvalém vztahu nemají, ale také to, co mají a líbí se jim to. Žena chce slyšet kompliment, má potřebu lásku mít i dávat, potřebuje, aby jí bylo nasloucháno a souhlaseno, potřebuje partnera na mnohé společné akce, starší ženy potřebují vědět, že jsou ještě mladé a žádoucí, mladé slečny a ženy hledají solventního sponzora a perspektivního životního partnera, všichni potřebujeme podporu v potížích a sdílenou radost z úspěchu.
3. o jaký vztah má zájem muž, jakou má pro něj cenu: většina mužů má zájem o sexík a také potřebuje slyšet, že jsou dobrými, schopnými a spolehlivými partnery. V každém muži nějaká ta ješitnost je a šikovná žena toho dokáže využít. Pokud jde o sexík, tak muži dělá dobře, když mu s uvolněním žena pomůže a nemusí jít o zasunování, možností je hodně.
4. jaký vliv má na vztah žena a jaký muž: žena svádí a muž naléhá, lze přijmout dohodu, že navrhovat a žádat lze cokoli, ale vše lze realizovat nebo odmítnout. Možnost odmítnutí návrhů pak může otevřít uvolněnou komunikaci, ve které lze nahlédnout do niterných a také úchylných snů a přání obou partnerů. Pro každý vztah platí, že jde o spolupráci, ve které každý partner něco žádá a něco nabízí. Partner to samé a vzájemně se snaží tomu druhému vyhovět.
5. hlavní přednost milenecké, přátelské bokovky: každý vstupuje do trvalého a manželského vztahu se svými plány a představami, každý má očekávání a představu o vztahu ideálním. Současně však s sebou přináší své slabiny a chyby. Stálí partneři a manželé pak plní funkce trvalého vztahu, zejména funkci sociální a solidární, zplodí potomky a snaží se je připravit na život, starají se o širší rodinu a udržují své životní prostředí. S tím jsou vždy spojené potíže a neúspěchy, časem vztah zevšední a na partnerovi vidíme jeho chyby a nedostatky, kterých se v dobré vůli snaží marně zbavit. Na svého životního partnera si zvykneme a rodina pro každého znamená sociální zázemí zejména pro věk pozdější. Milenecká bokovka, ve které se scházíme občas nebo na chvíle kratší, dává partnerům prostor pro image dokonalého člověka a žádoucího partnera. Na tu dobu, ve které se sejdeme, jsme schopni se přinutit ke krásným výkonům a ukrýt své nedostatky. V občasném vztahu si můžeme nastavit optimální dobu setkání, frekvenci a trvání. Tak můžeme snít o krásných chvílích se svým mileneckým partnerem, kdybychom byli s ním stále, vztah by zevšedněl.
6. jakou máte komunikaci: komunikace je založena na chvále a komplimentu, plánuje se pouze rámcově a improvizuje se, nesdělují se zbytečné informace a o vztahu se nemluví s dalšími osobami. O potížích se mluví jen tam, kde partner pomůže nebo poradí s nápravou. Také je dobré dělat odvážné návrhy, ovšem s tím, že partner je může odmítnout a může jít o komunikační hru. Každý souhlas vztah posiluje, každé odmítnutí vztah oslabí. Druhému se snažíme vyhovět a nebývá s tím problém, když spolu nejsme trvale.
7. jaké jsou společné zájmy: každá bokovka plní nějakou funkci, po několika setkáních už je to zřejmé a vztah lze podle potřeb partnera vyladit. Nebýt sám, mít přítele, mít se komu svěřit, slyšet pochvalu a kompliment, najít soucit a lásku, pohlazení, realizovat společné zájmy, odpočinout si od životního partnera, poslechnout si souhlasný názor, finanční pomoc mladé partnerce, předání zkušeností a znalostí, druhému poradit a pomoci s řešením potíží, společné podnikání, nejde tedy pouze o erotiku a sex. Společně realizujeme to, co sami dělat nechceme nebo nemůžeme.
8. erotika, sexík: bývá samozřejmou součástí každého mileneckého i přátelského vztahu. Líbáním a hlazením počínaje, přes odhalování, dráždivé hlazení až po vzájemné uspokojení a zasunování. Může jít také o odvážnější praxi hedonistickou a sexuální, včetně sexuální magie, pokud v tom oba partneři najdou zalíbení. Můžeme dávat odvážné návrhy a také vyzvat partnera, aby realizoval své představy. Odvážné až úchylné návrhy lze přijmout nebo chápat jako kompliment, ovšem nenaplněná erotická očekávání mohou vztah definitivně ukončit. Pěkné tělo je výhodou, ale důležitější jsou energie a zkušenosti. Kdo má schopnosti spirituální a magické, ten pozve k hrátkám také duchovní svět, prožitky jsou pak silnější.
9. manželka partnera a manžel partnerky: manželé a životní partneři nebývají lhostejní k vedlejším důvěrným vztahům. Nevěra partnera je trápí do chvíle, než si také někoho najdou. Proto ve vlastním zájmu svému partnerovi najdeme přítele a/nebo respektujeme jeho důvěrné vztahy. Další vztahy jsou pro manželství a trvalé partnerství dobrodiním v tom smyslu, že odstraňují frustraci z manželských a životních problémů a doplňují to, co ve vztahu chybí, takže nemáme potřebu svého životního partnera opouštět, hádat se s ním, nutit ho plnit naše potřeby a besedovat s ním na téma, které ho nezajímá. Pozor však na partner-ky, které jsou stále v pohodě, nevěra je jako nezajímá, tyto mohou řešit svoji nevoli pomocí magie a vztahy narušovat, kazit a blokovat. Rozumné je o vedlejších vztazích s nikým nemluvit, mnohé ženy i muži s nevěrou partnera počítají, ale nechtějí o tom nic vědět. Žárlivé scény jsou projevem obavy ze ztráty partnera. Zde se osvědčilo ujistit partnera, že se mne nikdy nezbaví, že mu nikdy neodejdu jinam.
10. zapírat? lhát? Jde o formu komunikace mezi partnery, cizí člověk se takto ptát nemůže, toho odkážeme na soukromí a že mu do toho nic není. Ani rozumný partner se neptá, mohl by se dozvědět věco nemilého. Když se ptá, chce slyšet že nic nikde nebylo nebo chce vedlejší vztah ukončit. Kdo se dozví o nevěře, může reagovat sdělením: já si tedy také někoho najdu. Reakce nevěrného partnera je dvojí, buď souhlasí nebo se nevěry vzdá. Na odhalenou a dokázanou nevěru lze reagovat slovy: také si někoho najdi na besedu při vínečku.
11. společní přátelé: podle zájmu jednotlivců mohou být vztahy velmi rozmanité. Společné přátele mají manželé, když jeden z nich přivede kolegu nebo známého a společně si mají co říci. Společně mohou oslavit výročí, svátky a úspěchy. Společní přátelé milenců se scházejí pro společné zájmy a ty často bývají erotické.
12. ideální doba společně strávená: všeho s mírou a všeho přiměřeně. To platí také pro společně strávené chvíle. Mnoho kontaktu může znamenat pronásledování, málo kontaktu opuštění, tedy něco mezi tím a vedlejší vztah má tu výhodu, že lze dohodnout a dodržovat optimální frekvenci setkání a komunikace. V komunikaci lze doporučit pravidlo, že partnerovi napíšeme nejvýše třikrát a pak čekáme, až odpoví. Chce to cit, partnera nelze uhánět, vztah by mohl ukončit.
13. partner-ka si přeje vztah posílit nebo utlumit? Zájem o vztah se mění, někdy chceme více, jindy méně. Záleží na tom, co chceme spolu dělat, řešit, zda je pohoda nebo starosti. Můžeme mít představu o tom, zda nás chce více nebo méně, ale vždy platí to, na čem jsme se dohodli. Přejeme se tedy, ale musíme přijmout odmítnutí. Také zde platí, že partner musí být ve vztahu spokojený, jinak by mohl hledat vztah nový.
14. dary a dárky: na to musí být zvláštní talent, ale přicházet s prázdnýma rukama není dobré. Přinést dar nevhodný může vyvolat rozpaky a trefit se do vkusu a zájmu partnera dárkem vhodným může posílit vztah a vyvolat úctu a obdiv k partnerovi. Květiny, káva, čokoláda, oblečení, erotické pomůcky, obrázky, hrníček s obrázkem, fotky, jídlo...
15. předsudky, zábrany, bloky: na vztah má vliv mnoho okolností, důvěra, osobní potřeba, vztah s partnerem, potřeba uvolnění, jiné vztahy, svědomí a tradice rodiny, duchovní orientace, osobní sympatie, vytížení v zaměstnání a volný čas, finanční možnosti, zdraví, volný byt, možnosti setkání, společné zájmy a důvody pro vztah. O když realita je příznivá, může být vztah blokován psychickými předpoklady a bloky. Na vztah mají velký vliv naši duchovní průvodci.
16. možná rizika: rizika jsou všude, i zde. Může jít o konflikty ve vztazích, finanční problémy, křivé nařčení a pomluvy, závislost na partnerovi. Velké problémy mohou nastat v cizím prostředí, zejména tam, kde mnohé aktivity jsou pod zákonem. Cizí prostředí nemusí být v jiné zemi, může být i zde, každá entita má svá pravidla a je dobré se s nimi seznámit. Problémy, které nevyřešíme sami, konzultujeme s partnerem.
17. nač si dávat pozor: na shodu a pohodu, na dodržování dohod a spokojenost všech partnerů. Také na velké očekávání, to by mohlo způsobit zklamání. Více naslouchat druhé straně a plnit sliby a očekávání. Včas oznámit změnu a vhodně reagovat na sdělení a reakce partnera. Opakování trapných chyb na jedné nebo druhé straně je signálem, že se cosi mimo nás snaží vztah narušit, může však jít o osobní nezralost a potíže s komunikací nebo jednáním. Když je dobrá vůle, lze trapné chyby odpustit a zapomenout.
18. jaká je perspektiva vztahu: ke každému vztahu přistupujeme jako že je trvalý napořád. Nemá cenu předpokládat, že je to vztah na dva tři měsíce. Když vztah z nějakého důvodu skončí, musíme se s tím smířit, své zkušenosti si přeneseme do vztahu nového. Každý vztah můžeme přijmout jako příležitost k rozvoji svých sociálních schopností.
19. forma ukončení vztahu: Každý zaniklý vztah má být ukončený. Důvodem je změna podmínek nebo vážná překážka a nespokojenost se vztahem. Je dobré si říci, že vztah už splnil svoji roli a končí, popřát úspěch a poděkovat za pěkné chvíle. Někdy jen stačí čekat, zda se partner ještě ozve a pokud ano, tak změnit vztah na přátelský občasný, ve kterém si popřejeme k výročí a svátkům. Se zájmem a přáním všeho dobrého můžeme sledovat, jak se expartnerovi daří.
20. situace po ukončení vztahu: vztah má být ukončený vzájemným souhlasem a vyrovnáním. Všude, kde došlo ke křivdě, kde vztah není ukončený smírem, hrozí potíže reálné i černou magií. Jsou případy, kdy opuštěná partnerka svým vlivem narušila expartnerovi všechny nové a další vztahy. Situace se zklidní, až mají oba expartneři nové spokojené vztahy. Po ukončení vztahu mohou nastat dvě možnosti: kde byla nějaká chyba, vztah končí definitivně a už se neobnoví, vztah ukončený shodou se může změnit na občasný udržovací a po změně podmínek se může v nějaké lepší formě obnovit.
lg_poradna.jpg (6582 bytes)