lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

07b - partnerský vztah nový

1. jaký máte nyní vztah: je dobré si uvědomit, o jaký vztah se jedná, jak to vidí jedna a druhá strana. Se vztahy občasnými, zájmovými a mileneckými si moc starostí neděláme, podrobně se jimi nezabýváme, pozornost věnujeme novým vztahům trvalým na celý život, sociálním a manželským. Těm je dobré věnovat pozornost a správně je hodnotit dříve, než vyjádříme souhlas se svatbou nebo trvalým přistěhováním partnera. Idealizovaný vztah často přináší zklamání a rozchod.
2. zda na Vás někdo myslí: vztah začíná tím, že se pro něj rozhodneme. Ano, nechceme být sami. Tak je dobré se rozhlédnout, kdo projevil zájem o vztah s námi a vše přijmeme, vztahů "na kafe" můžeme mít více, ale víc než dvacet bychom asi nestihli. Ty vyhovující budeme posilovat, ty nezajímavé omezovat a do perspektivních investovat.    
3. zda vztahu osud přeje: osud má na naše vztahy velký vliv, přeje si, abychom měli u sebe jeho člověka, snad našeho souvěrce, ale kulty nebeské, andělské, reiki a jim podobné vztahy žen a mužů nepodporují a často i kazí. Ženy, které se obracejí o pomoc k andělům, bývají bez mužského partnera, ale osamělé nebývají, společnost jim dělají andělé. Tyto ženy se musí rozhodnout, kdo je pro ně důležitější, spolu to nejde.
4. jak moc velký zájem o vztah volný: každý jsme jiný a platí pravidlo, možnosti, které chceme pro sebe, přiznáme i partnerovi. Na počátku vztahu nikoho jiného nehledáme a zda budeme jiný vztah hledat později, záleží hlavně na tom, zda jsme ve vztahu spokojeni, jak máme partnera rádi a zda nám vztah dává vše, co od vztahu čekáme. Může se stát, že jinde budeme hledat to, co nám trvale ve vztahu chybí. Když to najdeme, pak můžeme trvalý vztah změnit na volný a zůstat. Je to lepší, však později budeme rádi, že máme u sebe partnera, na kterého jsme si zvykli.
5. jak moc velký zájem o vztah věrný: na začátku trvalého vztahu bychom měli být přesvědčeni o tom, že jde o vztah věrný a že to tak i zůstane. Vědět hned zpočátku, že partner nevyhovuje a že budeme hledat bokovku, je pošetilé a můžeme oběma zkazit život. Po čase v mnoha trvalých vztazích nastane období nového hledání ve snaze užít života. Někdo hledá souvěrce, jiný se drží zásady "odskoč si, ale věrně se vrať". Dobrý vztah nemá s věrností problémy.    
6. finanční možnosti: o finanční možnosti se zajímáme hned při navazování vztahu, každý máme nějaké zdroje a také nějaké dluhy. Finance rozhodnou náš životní styl a tak navazujeme vztah s osobou se srovnatelnými finančními možnostmi. Také musíme zvážit, zda budeme ochotni se podílet na splácení dluhu partnera.     
7. časové možnosti: nyní je to s časem někdy problém, mnohé firmy chtějí mít zaměstnance jen pro sebe a tak ho zaměstnávají celý den a přehazují mu směny na poslední chvíli, jen aby si nemohl nic naplánovat. V takových podmínkách se vztah navázat nedaří. Čas a finance by řešilo spolužití více osob, dvě dvojice partnerů nebo souvěrci v komunitě. Vývoj k tomu spěje, ale zatím dáváme přednost pohodlí a soukromí.
8. zábrany a bloky duchovních sil: se svými klientkami občas řeším, že se jim nedaří navázat nový vztah. To způsobily psychické bloky a okultní útoky. Našel jsem několik příčin, které to vyvolaly. Vždy jde o silné přání, aby se vztah rozpadl a nový aby nevznikl. Takové přání vyslali žárlivé kamarádky, opuštěný partner, maminka svého synka, firma u které je partner zaměstnán a vlastní duchovní průvodci, kulty andělské a feministické. Určitá souvislost je u žen s brýlemi nad hlavou, tyto mívají problém se vztahem, mají snahu být ve vztahu dominantní.    
9. podpora širší rodiny: nikdy si partnera nebereme samotného, každý má svůj svět a své přátele a další vztahy a i když některé své vztahy omezí, vždy musíme najít také cestu k lidem kolem partnera. To platí zejména pokud vstupujeme do manželství, což je sice pouze legislativní úprava vztahu, ale vždy jde o spojení dvou rodin, což se plně projeví po zplození potomků. Vztah hodnotí nejen rodiče, ale také děti partnera z předešlého vztahu. Když má rodina nějaké své rituály a přísná etická pravidla, buď se plně přizpůsobíme nebo odejdeme.
10. vliv expartnera: je dobré nepodceňovat. Zejména tam, kde jsou společné děti, kde expartner platí výživné, kde expartner nemá ještě nový vztah, všude tam má expartner na vztah nějaký vliv. Dohodnutá pravidla akceptujeme a problémy si musí partner vyřešit sám. Někdy expartner působí velmi přátelsky, ale pomocí magie nový vztah narušuje. Nejlépe, když si najde nový vztah a je v něm spokojený.    
11. ukončení předešlého vztahu: ten je dobré ukončit s jasnými pravidly a bez vzniku nepřátelství, jinak se bude expartner mstít. Finanční záležitosti vyrovnat, ujistit, že vztah skončil a již se neobnoví, vrátit partnerovi jeho věci, dary a dárky se nevracejí, pokud nepožádá. Ukončení vztahu sdělíme i společným přátelům. Definitivně vztah skončí, až si každý najde nového partnera a ve vztahu je spokojený.
12. současný partner: když navazujeme nový vztah, nemusí být oba noví partneři sami, jeden nebo oba mohou mít ještě jiný vztah, mohu být v manželství nebo mohou mít trvalého partnera, který je sociálně závislý. Takových situací je mnoho a podle toho se vztahy upravují. Nový vztah může být milenecký, občasný, se společným zájmem, účelový nebo jiný. Platí však, že by měl být všemi zúčastněnými (partnery) akceptovaný a ostatní partneři musí mít stejnou možnost. Dalších možností je více a jde buď o dohodu nebo konflikt, v krajním případě rozpad dřívějšího vztahu ve prospěch vztahu nového.    
13. společné bydlení: dnes je finančně obtížné bydlet samostatně jako singl a tak jsou nové vztahy často motivovány sociálně. Sociální vztah a společné bydlení je častou úpravou vztahu manželů, kteří jsou již delší dobu spolu a nic jiného je ve vztahu nedrží. Je zde opravdu mnoho možností a sociální důvody převládají.     
14. co od vztahu očekáváte: to je dobré si uvědomit a zjistit, zda je nový partner schopen a ochoten očekávání splnit a naopak, zjistit co od vztahu očekává nový partner. Často do vztahu vstupujeme bez představy a plánů jen ze sympatií nebo solidarity, ale nějaké společné zájmy a plány mohou vztah dlouhodobě udržet. Ke vztahům je možné přistupovat jako k formě spolupráce.
15. reálné představy: manželství je mediálně idealizované, mnohé ženy vstupují do manželství s nereálnými představami o lásce a romantice, vysoké očekávání pak vede ke zklamání a rozchodu. Je dobré vědět, že v partnerství a manželství nás čeká plnění konkrétních úkolů a také, že nikdo není dokonalý a partner může být nespolehlivý.    
16. co všechno můžete vztahu obětovat: také s tím se musí počítat každý vztah něco nového přináší a něco starého se musí omezit. Muži v manželství omezují kamarády a ženě se po porodu zcela mění svět, od romantických hrátek se musí věnovat péči o rodinu. Každý jiný vztah však mění život jinak, něco přidá, něco omezí.     
17. děti: děti bývají omezením pro nový vztah. Jednak omezují pozornost a čas, který věnuje partner, ale také mají osobní vztah k novému partnerovi, vztah podporují nebo narušují. Sobecké děti jsou schopny vztah zcela narušit. Děti je možné si získat.
18. zkušenosti z předešlého vztahu: v životě můžeme vyzkoušet několik vztahů. Když je ukončíme, přeneseme si zkušenosti do vztahu nového. Musíme se také snažit, abychom byli lepšími partnery, než byl partner předchozí.    
19. taktika při hledání nového vztahu: nabízím několik zásad: nový vztah hledat tam, kde se nám líbí, brát vše, co by se mohlo hodit, chodit mezi lidi, komunikovat, ptát se přátel, pozvat na něco dobrého, zajít do zájmové skupiny, hledat souvěrce. Sledovat, kdo má zájem a s každým pěkně komunikovat. Hledat ideál může trvat hodně dlouho.
20. vztahy nenaplněné: to je dnes problém. Muži i ženy se upnou ke vztahu s určitou osobou a ta nejprve nekomunikuje a pak se dá slyšet, že o vztah zájem nemá. Tím to ale nekončí, dotyčná osoba je hypnoticky do vztahu vázána a není schopna svůj zájem ukončit. Skutečným důvodem je zabránění jinému vztahu v zájmu osudových sil. Řešením je souběžné hledání jiného dalšího vztahu, protože odmítnutý vztah nikoho k věrnosti nezavazuje, je to však náročné, protože jde o psychickou manipulaci.
21. budoucnost s partnerem na kterého myslíte: to je těžké odhadnout, i když to to dokázal předpovědět každý, kdo partnery a jejich sociální situaci dobře zná. Je možné se zeptat karet, ale je lepší vztah, pro který se rozhodneme, považovat za věčný a trvalý, no a pokud to nevyjde, odneseme si nové zkušenosti. Začínat nový vztah s předpokladem že za pár let stejně skončí, to už od samého počátku vede k rezignaci.
22. dluhy a úspory: to je důvod, proč páry neuzavírají manželství. Manželská legislativa je nevýhodná, přenáší odpovědnost za hospodaření na oba partnery a tím ohrožuje jejich finanční stabilitu ještě po rozchodu.
23. shodné názory: to je záležitost vstřícnosti, komunikace, ale také kultovní shody a tak jsou na tom nejlépe souvěrci každého kultu. Shoda sbližuje a neshody ve vztahu odcizují. Problémy jsou také tam, kde jeden z partnerů má samostatné systémové myšlení a druhý je konfomní a opakuje názory, které slyšel v televizi nebo si přečetl na internetu. Také osoby s poruchou osobnosti mají potřebu oponovat. Poradit lze snad jen to, aby se partneři vyhýbali tématům, ve kterých se neshodnou.     
24. společné zájmy: ty jsou obsahem každého vztahu a čím více jich je a jsou zdrojem úspěchu, tím pevnější a perspektivnější je každý vztah.
lg_poradna.jpg (6582 bytes)