lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

07c - partnerský vztah krize

1. jaký máte nyní vztah: vztah muže a ženy má mnoho dobrých důvodů, ale právě že je jich mnoho, tak některé negungují a působí krizi vztahu. Když se krize neřeší, narůstá napětí, které může vést až k extrémnímu násilí. Společnost není vstřícná, vinu svaluje na jednoho z partnerů, na toho, který krizi vidí a chce ji řešit a také nadržuje ženám. Je mnoho dobrých postupů a návodů, jak vztah řešit, ale jen málo řešení jsme schopni přijmout a realizovat kvůli blokům a předsudkům způsobeným kulturní tradicí a výchovou. Společnost nám předkládá jediný správný model partnerského vztahu, ale do toho se všichni nevejdeme.    
2. o jaký vztah má zájem žena: Každá žena je jiná před dětmi a po dětech. Když přijde její čas dospělosti, rozkvete a má zájem o flirt, sexík ji baví a loví kluky. Po dětech je úplně jiná. Má starost o děti a jejich budoucnost, věnuje se dětem a místo zájmu o muže si přeje, aby muž měl zájem o ni a o rodinu. Kdo s tím počítá, vyhne se zklamání a sníží riziko partnerské krize.    
3. o jaký vztah má zájem muž: každý muž má o vztahu jiné představy podle toho, jak je na život připravený a jaké má potřeby a jaké modely chování přijal v rodině. Každý důvod pro vztah má svoji časovou platnost. Jen přibližně: nebýt sám je na tři roky a osamostatnění a zamilovanost vydrží čtyři až šest let. Další důvody jsou dlouhodobé, výchova a zajištění dětí, společné zájmy, shodné názory, společné sociální zajištění, hmotné závazky a solidární podpora. Každý vztah posílí vzájemná úcta a ocenění, přijetí, vztah oslabí odmítání a urážky.     
4. jaký vliv má na vztah žena: šikovná žena dokáže manžela, partnera zcela ovládnout tím, že k němu vzhlíží jako k autoritě, posiluje jeho ješitnost a plní jeho přání. Věčný vztah mohou mít i ti, kteří se společně dívají na televizi, protože pak mají shodné názory a životní hodnoty. Problém je v tom, že se spolu na stejné pořady nedívají a pro ženu nebývá autoritou muž, ale televizní hrdina.
5. jaký vliv má na vztah muž: od muže se očekává, že přinese penízky a zajistí rodinu, vyřídí vše mimo rodinu, bude sdílet starosti členů, pomůže s učením, bude milý, příjemný a zábavný, pro ženu bude mít čas a splní její přání. Žena časem rezignuje na svůj dlouhý seznam počátečních přání, ale citlivá zůstává na nevěru než si také někoho najde a na násilí, pokud se neumí bránit.
6. jak vztahu přeje širší rodina: každá rodina si přeje pro ty své jen to dobré a krize je trápí, pak také si může přát ukončení vztahu. Hlavně matky se snaží pomáhat svým dětem, ale musí počkat na požádání, když moc do vztahu mluví, mohou krizi způsobit nebo ji prohloubit.    
7. jaké jsou sociální podmínky vztahu: sociální podmínky mají vliv na formu a podobu vztahy, ale málo se podílejí na krizi a ukončení vztahu. V dobrých podmínkách partneři uplatňují své schopnosti pro životní styl, v nuzných podmínkých vztah zase drží pohromadě solidarita a láska. Zlé sociální podmínky také nedovolují odstěhování a změnu partnera, to však může vést k nenávisti a násilí nebo k odchodu mezi bezdomovce.
8. jaký je vliv víry a osudových sil ženy a muže: osud má velký vliv na vztah a rozhoduje o navázání vztahu. Pro vztah je ideální, když se sejdou souvěrci. Další možností je setkání alternativce a konformního hlídače. Pozemské kulty podporují lásku a erotiku, vesmírné kulty zase vedou k filozofickým zájmům a mesiášským snahám. Rozdílná víra a ideologie často vztah ukončí.    
9. jaký vliv na vztah mají přátelé ženy a muže: všichni hledají rozumy kde se dá a když dají přednost názorům přátel před rozdílnými názory partnera, vztah se rozpadá. Je tedy dobré sledovat, jak kdo komu radí a jaký to má na vztah vliv.
10. jaká je komunikace: všeho s mírou, tedy i komunikace. Dobrá komunikace si hlídá frekvenci, formu i obsah. Je dobré sdělovat jen to, co partner využije a potřebuje znát, a také to, co ho potěší a co se mu líbí.     
11. jaké jsou společné zájmy: společné zájmy sbližují a mohou být důvodem pro navázání vztahu. Proto se uvádějí také v seznamkách. Společnými zájmy bývají: nebýt sám, občasný flirt, sex a erotika, založení rodiny, plození a výchova potomků, pořízení a zařízení bytu, vlastní život bez vlivu rodičů, kulturní akce, cestování, tramping a pobyt v přírodě, tvůrčí aktivita a podnikání, kulinářské umění nebo zvláštní strava (vegetariánská), příslušnost ke stejné duchovní skupině, zájem o shodnou alternativu, hudba a rituály...    
12. erotika, sexík: shoda ve vztahu, kde je láska, erotika a sexík, tam problémy nebývají. To však vyžaduje bezproblémové spolužití a vzájemný respekt. Často se však stává, že zájem o sex je rozdílný, někdo ho chce mít více, druhý méně a také tato okolnost může způsobit krizi nebo nevěru.
13. společné plány: ty jsou zcela nutné a to i za cenu, že se nesplní. Když si každý plánuje něco jiného a ten druhý ho nepodpoří, nejde o vztah, ale o dva samotáře vedle sebe. Splněná společná přání posílí vztah.    
14. vyřešené finance: nejvíce hádek bývá kvůli financím. Dobrým způsobem, jak se hádkám vyhnout, může být společný pevný a spravedlivý příspěvek na domácnost a ostatní finance si každý ponechá a rozhoduje o nich sám.
15. vyřešená dělba práce: je dobré umět všechno a být schopen žít samostatně bez partnera a vše si sám zařídit, ale ve společném životě se mají všichni podílet, jinak si svého prostředí neváží a není to jejich domov. Každý má mít nějakou svoji práci a tu splnit včas a dobře. Pak je společný domov i jeho.    
16. vyřešené staré vztahy: při vstupu do nového vztahu je potřebné staré vztahy uzavřít, ukončit. Neukončený vztah může vytvářet psychické bloky a nový vztah narušovat. Velmi často vztah narušují temné síly a energie a to bez ohledu na to, zda na magii věříme nebo ne. Zdrojů negtativní psychické energie může být několik, také patologické zóny a to je pak práce pro esoterika který dokáže energie vyčistit, odstranit. Náprava se projeví okamžitě.    
17. společný volný vztah: společnost nám znormovala partnerský vztah, víme jak má vypadat manželství, ale mnoha partnerům takové normy nevyhovují. Na základě zkušenosti tvrdím, že nevěra manželství upevní, protože odvede tlaky a zruší nespokojenost, dodá lásku, která se z manželství již vytratila.
18. schopnosti řešit problémy: v životě nás potkává mnoho potíží a problémů, pro někoho jsou neřešitelné a pro druhého banální. Když takto dokážeme problémy vyřešit, nehromadí se na vztah nenaruší. Také zde je výhoda společného života.
19. našly se příčiny krize? Lze je odstranit? Výčet v bodech 1 až 18 ukazuje, co máme vyřešit pro dobrý vztah a co všechno má na vztah vliv. Zde si můžeme ujasnot, co nám vztah narušuje. Když najdeme chybu u sebe, je to dobré, ta se snáze odstraní. Chyby partnera se napravují obtížněji.
20. nastal čas pro ukončení vztahu? Nedaří se vztah napravit? Je kam odejít? Tak můžeme odejít na několik dní a pak se vrátit. Pro definitivní ukončení vztahu pak zvážíme všechna pro a proti. Mnoha partnerům samota vyhovuje, jen když jsou finančně zajištěni. Ukončení vztahu patří k životu, jen je nutné vztah ukončit tak, aby to bylo pro všechny přijatelné, nikoli likvidační.
lg_poradna.jpg (6582 bytes)